Jakie będą losy bożnicy w Wiśniowej?

Ważą się losy bożnicy w Wiśniowej. To prawdopodobnie jedyna drewniana bożnica zachowana w Polsce. Od 2015 roku obiekt znajduje się pod zarządem GOKiS w Wiśniowej. Dyrektorka tej placówki Agnieszka Wargowska – Dudek zorganizowała spotkanie, podczas którego dyskutowano nad tym, jak uratować bożnicę przed zagładą. Przy jednym stole zasiedli m.in.: wójt gminy Wiśniowa Bogumił Pawlak, kierownictwo Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w osobach Piotra Szewczyka i Natalii Nowackiej, historycy myśleniccy: Marek Stoszek i Andrzej Boryczko, historyk pcimski dr Piotr Sadowski, przedstawiciele Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, dyrektorka Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego Monika Krawczyk, były wójt Wiśniowej Wiesław Stalmach, dyrektor GOKiS w Tokarni … Czytaj dalej Jakie będą losy bożnicy w Wiśniowej?