Batalia o … dachy

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Myślenic radni podejmowali miedzy innymi uchwałę o zmianach w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Myślenic Centrum. Jedna z uwag wniesionych do planu dotyczyła możliwości zastosowania płaskich dachów w budynkach, które jeden z inwestorów chce postawić w bezpośredniej bliskości Centrum Handlowego „Stara Cegielnia”. Uwaga została odrzucona przez burmistrza Myślenic, który popierany przez urzędników miejskich uważa, iż płaskie dachy na budynkach w tak eksponowanym, widocznym z „zakopianki” miejscu ani nie będą wprowadzały architektonicznego ładu, ani nie będą zgodne z tradycją dachów spadzistych, obowiązujących w naszym regionie.

Doszło do wymiany zdań, podczas których burmistrz obstawał przy swoim zaś radny Tomasz Wójtowicz przy swoim (twierdził, że należy stworzyć szansę zastosowania dachów płaskich). Ostatecznie w głosowaniu radni głosami 12 „za”, 7 „przeciw” i dwa wstrzymujące się poparli burmistrza.

foto: Maciej Hołuj