Budżet gminy Myślenice na 2021 rok uchwalony

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Myślenic radni w liczbie 21 podjęli uchwałę o budżecie gminnym na 2021 rok. W tegorocznym budżecie zapisano rekordowe dochody oraz wydatki na inwestycje, które kształtują się na poziomie kolejno: 241milionów złotych, 30 milionów złotych. W przypadku dochodów dzielą się one na: bieżące – 228 milionów, majątkowe – ponad 13 milionów.

– Za nami trudny rok. Niższe dochody gminy, trudna sytuacja gospodarcza spowodowana pandemią COVID-19 i kolejne zmiany w prawie sprawiły, że projektowanie budżetu dla naszej gminy na rozpoczynający się rok było bardzo dużym wyzwaniem. Jest to na pewno trudny budżet, ale jednocześnie optymalny, bezpieczny, skrojony na miarę naszych możliwości, który mimo wszystko pozwala nam mówić o kontynuacji rozwoju całej Gminy Myślenice – mówi burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka. – Pandemia Covid-19 wymusiła na nas pewne oszczędności, ale na pewno nie jest to jedyną z przyczyn trudnej sytuacji finansowej naszego samorządu, z którą zmagamy się od początku obecnej kadencji. Tylko w tym roku rozchody musieliśmy zaplanować na poziomie 14 mln zł. z czego ok. 12 mln zł. zostanie przeznaczone na spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych rat pożyczek oraz kredytów. Spłata zadłużenia w takich kwotach to czynnik, który nas mocno ogranicza w podejmowaniu różnych działań czy chociażby możliwości przeznaczania większych środków na zadania związane z walką o czystsze powietrze w naszej gminie i który sprawia, że przedkładane Państwu od dwóch lat budżety być może nie do końca spełniają oczekiwania zarówno nasze jak i mieszkańców. Staramy się jednak radzić sobie z trudnościami i robimy swoje dla rozwoju całej gminy Myślenice.

W głosowaniu nad uchwałą budżetową szesnastu radnych było „za” natomiast pięcioro wstrzymało się od głosu (Grażyna Ambroży, Jerzy Cachel, Eleonora Lejda – Kuklewicz, Kamil Ostrowski i Bogusław Podmokły).

O kulisach konstruowania tegorocznego budżetu będziecie Państwo mogli przeczytać w lutowym numerze „Sedna” w rozmowie ze skarbniczką gminną Anitą Kurdziel.

Foto: Maciej Hołuj