Centrum Usług Społecznych zamiast M-GOPS-u

Gmina Myślenice otrzyma milionowe wsparcie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na przekształcenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na Centrum Usług Społecznych w Myślenicach. Rządowe dofinansowanie wyniesie 3 124 766,20 zł, a Gmina Myślenice będzie jedną z pierwszych samorządów na terenie całego kraju, który zrealizuje taki projekt.

Centra Usług Społecznych mają stworzyć nową jakość pomocy społecznej. Kompleksowo, w jednym miejscu, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności .

– Nowa instytucja rozpocznie swoje funkcjonowanie początkiem nowego roku i zastąpi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Centrum Usług Społecznych będzie mieć za zadanie koordynować pracę dla mieszkańców w zakresie polityki społecznej i socjalnej. Przekształcenie MGOPS-u w centrum to szansa rozwojowa dla nas jako gminy i otwarcie nowego rozdziału w funkcjonowaniu placówki. To też podjęcie nowych form aktywności, przy pozostawieniu dotychczasowych funkcjonującym w zakresie działania tej placówki. Chcemy rozwijać nowe formy profesjonalnego pomagania, w tym pracę środowiskową i nowoczesne formy zarządzania usługami społecznymi. Jestem przekonany, że nowa jednostka będzie widocznym przejawem aktywnej polityki społecznej w naszej gminie – wyjaśnił Jarosław Szlachetka, podczas konferencji prasowej w myślenickim magistracie.

Powołanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice pozwoli na udzielanie bardziej kompleksowego wsparcia i będzie skutkowało poszerzeniem oferty dla całej lokalnej społeczności, a nie jedynie do grup osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w ubóstwie.

– Bardzo się cieszę, że udało nam się dotrzeć do tego etapu. Wniosek składaliśmy w marcu, a od tego czasu przeszliśmy szereg negocjacji i działań, by otrzymać ponad 3-milionowe dofinansowanie i przystąpić do realizacji przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w Centrum Usług Społecznych. Kamieniem milowym będzie dla nas już pierwszy etap realizacji, polegający na przygotowaniu planu wdrożeniowego. Do tego stworzenia tego planu w okresie około czterech miesięcy chcemy zaangażować mieszkańców Gminy Myślenice, aby poznać te potrzeby, na które później będziemy odpowiadać ofertą Centrum Usług Społecznych. Chcemy, aby CUS pomagał mieszkańcom kompleksowo, nasze dotychczasowe doświadczenie potwierdza, że to krok w dobrą stronę – mówi Małgorzata Aleksandrowicz, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach, który zostanie przekształcony w Centrum Usług Społecznych.

Centrum Usług Społecznych będzie świadczyć pomoc zarówno dla dzieci do 3 lat, jak również całym rodzinom, rodzinom wielodzietnym, rodzinom w potrzebie, czy osobom starszym. Oferta działań społecznych i socjalnych będzie bardzo szeroka, a by dokładnej poznać potrzeby mieszkańców przygotowane zostaną ankiety na etapie realizacji planu wdrożeniowego.

– Projekt Centrów Usług Społecznych powstaje na bazie ustawy prezydenckiej, która pozwala na przekształcenie Ośrodków Pomocy Społecznej i co ważne jest to jednocześnie kontynuacją działań wcześniej funkcjonujących placówek. Bardzo dziękuję z tego miejsca pani minister Marlenie Maląg, która była w Myślenicach przy okazji otwarcia Dziennego Domu Senior + i rozmawialiśmy wówczas o chęci przystąpienia Gminy Myślenice do tego projektu. Dziękuję również pani wiceminister Annie Szmidt-Rodziewicz, która zajmuje się sprawami tworzenia Centrów Usług Społecznych oraz posłowi Władysławowi Kurowskiemu za zaangażowanie i wspieranie naszego projektu. Słowa uznania kieruje również na ręce dyrektor Małgorzaty Aleksandrowicz i pracowników MGOPS w Myślenicach za wytężoną pracę, która pozwala nam dzisiaj cieszyć się z pozyskanych środków, dzięki czemu Gmina Myślenice może rozwijać działania i usługi socjalne i społeczne dla mieszkańców Gminy Myślenice – dodał Jarosław Szlachetka.

foto: archium