Projekt Nauki Pływania”Już pływam”

Od 16.03.2017 r. do 26.06.2017 r. w szkołach podstawowych Gminy Myślenice realizowany jest projekt pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno – sportowych pn.: „Już pływam” w formie nauki pływania współfinansowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego.

W projekcie bierze udział 254 uczniów z 17 szkół podstawowych z klas I – VI. Projekt nauki pływania przewiduje dla każdej grupy 8 wejść na basen po 2 godziny z przerwą 15-minutową. Zajęcia odbywają się na krytej Pływalni „Aquarius” w Myślenicach i prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników. Nad bezpieczeństwem dochodzących/dojeżdżających uczniów czuwać będą nauczyciele – opiekunowie. Realizacja niniejszego programu zapewni uczniom zdobycie i doskonalenie umiejętności pływania oraz zapozna ich z zasadami bezpiecznego zachowania się na pływalni oraz w wodzie. Pływanie jest uważane za najbezpieczniejszą i najbardziej wszechstronną dyscyplinę sportu. Aktywność ta poprawia ogólny stan zdrowia  (profilaktyka wad postawy i skrzywień kręgosłupa), podnosi ogólną sprawność fizyczną uczniów  oraz wyrabia pożądane cechy osobowości tj. odwagę, zdyscyplinowanie, samodzielność.

info myślenice.pl