Droga przez Głogoczów będzie wyremontowana

Przeczytało: 153

Informacja UMiG Myślenice

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka podpisał umowę z konsorcjum firm Profexim Sp. j. i Bildex na gruntowny remont drogi gminnej „Starodroże” w Głogoczowie. W ramach przebudowy drogi wyremontowany zostanie blisko kilometrowy odcinek wraz z budową chodnika, poboczy oraz kanalizacją deszczową i oświetleniem.

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli oprócz burmistrza Miasta i Gminy Myślenice skarbnik gminy Anita Kurdziel, naczelnik Wydziału Inwestycji Agnieszka Światowiec, radni miejscy z Głogoczowa Czesław Wierzba i Bogusław Stankiewicz oraz prezes Halina Duda z firmy Profexim.

To długo wyczekiwana inwestycja przez mieszkańców Głogoczowa i choć na czas prowadzenia robót wystąpią pewne utrudnienia, to efekt końcowy z pewnością poprawi bezpieczeństwo i jakość korzystania z tego odcinka drogi. Wykonawca zgodnie z podpisaną umową na wykonanie zleconego zakresu robót ma czas do końca sierpnia 2020 roku, teren budowy zostanie przekazany z początkiem nowego roku, a umowa opiewa na kwotę blisko 2,5 mln zł. Co ważne, podobnie jak w przypadku budowanego właśnie łącznika ulicy Solidarności, 80 procent tej kwoty pokryje dofinansowane z rządowych środków Ministerstwa Infrastruktury w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Droga „Starodroże” w Głogoczowie to odcinek dawnej Zakopianki prowadzący przez centrum miejscowości pomiędzy kładkami dla pieszych nad DK7. Wykonawca w ramach przebudowy tego odcinka drogi ma sfrezować obecną nawierzchnię, rozebrać istniejące chodniki oraz podjazdy, a w zamian wybudować zarówno chodniki jak i zjazdy z nową nawierzchnią z betonowej kostki brukowej, następnie uzupełnić podbudowę drogi oraz położyć nową nawierzchnię asfaltową. Zakres prac obejmuje także wykonanie poboczy z tłucznia, kanalizacji deszczowej, studzienek rewizyjnych i ściekowych oraz nowoczesnego oświetlenia ulicznego z lampami LED na całej jej długości. Całkowity koszt remontu odcinka drogi w Głogoczowie wyniesie 2 480 000 zł, natomiast 80 procent tej kwoty – 1 984 000 zł – stanowić będzie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Foto: archiwum