Hej kolęda, kolęda w … RCOS-ie

Przeczytało: 206

Osiem grup kolędniczych wzięło udział w organizowanym przez MGOKiS Dobczyce, UGiM Dobczyce oraz Starostwo Powiatowe w Myślenicach Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędniczych.
Wśród prezentujących się w sali widowiskowej dobczyckiego RCOS-u grup pięć to grupy dorosłe, dwie dziecięce i jedna młodzieżowa. Świadczy to o tym, że przegląd spełnia swoje cele polegające na podtrzymaniu tradycji kolędowania na terenie powiatu myślenickiego. Cieszy fakt, że do kolędowania garną się także dzieci i młodzież.
Konkursowe jury przyznało następujące nagrody: 3 równorzędne w postaci nominacji do udziału w Ogólnopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych Karnawał Góralski w Bukowinie Tatrzańskiej: Grupa Kolędnicza „Z Dorotą” z Rudnika, Grupa Kolędnicza „Z Gwiazdą” z Trzebuni, Grupa Kolędnicza „Pasterze z Dziadem” z Burletki oraz 3 dalsze, także równorzędne w postaci nominacji do udziału w Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie” (Podegrodzie): Dziecięca Grupa Kolędnicza „Kolędnicy z Gwiazdą” z Zespołu Regionalnego „Cyrniawa” z Krzeczowa, Młodzieżowa Grupa Kolędnicza „Pastuszki” z Tokarni, Dziecięca Grupa Kolędnicza „Z Turoniem” z Trzebuni.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali poczęstunek, statuetki, dyplomy oraz nagrody finansowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach.
Na zdjęciu Dziecięca Grupa Kolędnicza „Z Turoniem” z Trzebuni.
Foto: Maciej Hołuj