Sprawozdania zdominowały sesję Rady Powiatu

Przeczytało: 195

Ostatnią sesję Rady Powiatu Myślenickiego zdominowały sprawozdania z pracy m.in. myślenickich: Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Sprawozdanie „policyjne” złożył komendant KPP w Myślenicach inspektor Maciej Kubiak (na naszym zdjęciu). – To co podaję państwu w cyfrach to tylko statystyki, dla nas policjantów najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, to czy mogą oni bezpiecznie wyjść z domu wieczorem – mówił komendant prezentując szereg cyfr i liczb. Oto kilka z nich. 619 – tylu sprawców ustaliła w 2018 roku myślenicka policja, 46,7% – to obraz skuteczności policji czyli wykrywalność, 1076 – tyle miało miejsce zdarzeń drogowych na terenie powiatu w 2018 roku (o 77 mniej, niż w roku 2017), 165 – tylu nietrzeźwych kierowców ujawniła myślenicka policja w 2018 roku. W chwili obecnej w KPP w Myślenicach pracuje 174 osoby, policja posiada jeden wakat. Zapytany przez jednego z radnych o kwestię wykrywalności przestępstw związanych z narkotykami komendant powiedział, że w roku ubiegłym w analogicznym czasie jego podkomendni pozyskali 6,5 kg narkotyków, gdy tymczasem w tym roku jest ich już ponad … 16 kilogramów.

W sprawozdaniu komendanta powiatowego PSP w Myślenicach brygadiera Sławomira Kaganka także pojawiło się sporo liczb. Oto kilka z nich: 1427 – tyle wyjazdów zanotowała wchodząca w struktury PSP Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza, 5 mln 501 tysięcy złotych – tyle wynosił budżet PSP w 2018 roku, 166 tysięcy złotych – tyle dotacji pozyskała przed rokiem myślenicka PSP, 231 – tylu strażaków – ochotników przeszkolono w ciągu roku, 274 – tyle wizyt w jednostkach OSP odbyli strażacy z PSP. Sławomir Kaganek pochwalił się nowym Zintegrowanym Stanowiskiem Kierowania, które podobno jest najnowocześniejsze w całej Małopolsce, a które sfinansowane zostało przez Powiat. Do negatywów minionego roku komendant PSP zaliczył 300 druhów, którzy z różnych powodów odeszli od pożarnictwa.

Sprawozdanie z działalności PCPR-u za ubiegły rok złożył przed radnymi jego dyrektor Piotr Gofroń. 2 mln 181 tysięcy złotych pozyskano na działalność PCPR-u z PFRON-u, w tym 300 tysięcy złotych to dotacja z budżetu Powiatu, 1 mln 161 tysięcy złotych PCPR pozyskał ze środków zewnętrznych, 10 mln 830 tysięcy złotych wydano na funkcjonowanie trzech DPS-ów (Pcim, Harbutowice, Trzemeśnia), 32 nowych mieszkańców umieszczono w ubiegłym roku w tych placówkach, 83 – tyle osób uczęszczało do Środowiskowych Domów Samopomocy. Piotr Gofroń mówił także w swoim sprawozdaniu o Integracyjnych Spotkaniach, które w tym roku, podobnie jak cały PCPR obchodzą swój jubileusz 20-lecia i zaprosił radnych na jubileuszowe spotkanie, które odbędzie się 26 czerwca o godzinie 15 na myślenickim Zarabiu (przy barze „Banderoza”).

foto: Maciej Hołuj