Ostatni dzień zgłoszeń do IX Ogólnopolskiego Konkursu Poezji im. Elżbiety Guśpiel

Konkurs poetycki imienia znakomitej artystki-poetki z Pcimia Elżbiety Guśpiel, o której wciąż trwa żywa pamięć. Chcemy aby trwała jak najdłużej, a każda kolejna edycja pokazuje, iż warto podejmować podobne inicjatywy na coraz większą skalę, wyszukując przy tym i odkrywając nowe talenty. Konkurs organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu przy udziale Myślenickiej Grupy Literackiej „Tilia”. Skierowany jest do wszystkich zainteresowanych poezją, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.

Wiersze należy przesłać pocztą tradycyjną – listownie.

Organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu.