Program na bezkolizyjny węzeł komunikacyjny w Jaworniku podpisany

Przeczytało: 14

informacja prasowa UMiG Myślenice

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał w środę 1 lipca program inwestycji dla budowy bezkolizyjnego węzła drogowego w miejscowości Jawornik. Podczas konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli Rządu, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz lokalnych samorządowców mówiono o potrzebie poprawy bezpieczeństwa i realizacji inwestycji długo wyczekiwanej przez mieszkańców oraz użytkowników Zakopianki.

– Realizujemy z panem burmistrzem Jarosławem Szlachetką deklaracje, które złożyliśmy sobie nawzajem przed pięciu laty. Wcześniej jeszcze będąc w opozycji mówiliśmy wielokrotnie o tym, że Zakopianka musi być drogą bezpieczną. Dzisiaj nasze działania mają na celu właśnie poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach, a Zakopianką rocznie przejeżdża kilkanaście milionów samochodów – mówił minister Andrzej Adamczyk podczas środowej konferencji prasowej w Jaworniku.

Nowy bezkolizyjny węzeł ma powstać w miejscu skrzyżowania drogi krajowej nr 7 (Zakopianki) z drogą wojewódzką nr 955 w miejscowości Jawornik. Ze względu na duże natężenie ruchu panujące na odcinku Zakopianki pomiędzy Krakowem, a Myślenicami (według danych z 2015 roku wynosi około 33 tysięcy samochodów na dobę) jest to jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc zarówno dla użytkowników Zakopianki jak również pojazdów włączających się do ruchu. W najbliższej okolicy znajduje się też Strefa Aktywności Gospodarczej Jawornik – Polanka, w której pracuje około 700 osób, a w godzinach szczytu zarówno pracownicy jak i firmy transportowe mają problem z wyjazdem ze strefy ekonomicznej.

Inwestycja obejmie swym zakresem budowę dwupoziomowego węzła drogowego. Powstaną łącznice, dobudowane zostaną pasy włączeń i wyłączeń po obu stronach Zakopianki, przebudowany będzie odcinek drogi wojewódzkiej i drogi zapewniające komunikację lokalną. W obrębie węzła powstaną dwa ronda, wiadukt, ekrany akustyczne, mur oporowy, ścieżka rowerowa i przepust pod DK7. Oprócz tego przebudowane zostaną istniejące sieci infrastruktury technicznej i powstaną nowe kanały technologiczne. Wysokość finansowania tej inwestycji opiewa na kwotę 73,2 mln zł.

– To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice, przedsiębiorców Strefy Aktywności Gospodarczej Jawornik-Polanka, pracowników tych zakładów i wszystkich użytkowników Zakopianki. Dla nas to ważna inwestycja, która poprawi bezpieczeństwo tym, którzy na co dzień muszą się zmagać z niebezpieczeństwem w obrębie tego skrzyżowania. Bardzo dziękuję ministrowi Andrzejowi Adamczykowi, dyrektorowi GDDKiA Tomaszowi Pałasińskiemu oraz Zarządowi Województwa Małopolskiego na czele z marszałkiem Witoldem Kozłowskim oraz wicemarszałkiem Łukaszem Smółką. To już kolejna inwestycja, która jest skierowana przez GDDKiA do realizacji na Zakopiance w obrębie Gminy Myślenice. W procedurze przetargowej jest węzeł przy ulicy Sobieskiego w Myślenicach, ważne kroki poczyniliśmy w stronę realizacji tunelu w Krzyszkowicach, a dziś po dwudziestu latach doczekaliśmy się kolejnych działań w celu powstania węzła w Jaworniku – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Podpisany program inwestycji i zabezpieczenie środków finansowych w planie GDDKiA umożliwi rozpoczęcie przygotowań do procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji (ZriD).

Umożliwi także podpisanie porozumienia o współpracy z samorządami wojewódzkim i gminnym, które włączają się w finansowanie tej inwestycji.

Przygotowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i ZRiD przewidywane jest na lata 2020-2023, natomiast roboty budowlane na lata 2024-2025.

foto: archiwum UMiG Myślenice