10 milionów na remont dróg

Przeczytało: 363

Gmina Myślenice otrzyma kolejne wsparcie na remont i przebudowę dróg w gminnych w Jaworniku oraz w Polance z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, to kwota 10 041 264,60 zł.

Gmina wnioskowała o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie polegające na przebudowie drogi gminnej nr 540285K na długości około 2,5 kilometra wraz z remontem mostu w Jaworniku oraz na remont drogi gminnej nr 540281K w Polance o długości około 850 metrów. Na inwestycję w Jaworniku pozyskała środki w kwocie 9,5 miliona złotych, natomiast dotacja Ministerstwa Infrastruktury z RFRD na remont drogi gminnej w Polance wyniesie 591 tysięcy złotych. 4,3 miliona złotych z rządowego wsparcia dofinansuje inwestycję drogową na drodze powiatowej w Gminie Myślenice prowadzącej przez Polankę, Zawadę i Krzyszkowice.

Zakres prac inwestycji w Jaworniku obejmie prace nad konstrukcją jezdni, budową chodników, budową obiektów mostowych i przepustów oraz przebudową skrzyżowań. Zmodernizowane zostaną również zjazdy i pobocza, a wykonane zostanie również odwodnienie, przebudowa kolidujących sieci i montaż oświetlenia ulicznego. Natomiast remont drogi gminnej nr 540281K w Polance obejmie wymianę nawierzchni asfaltowej, budowę chodników, poboczy, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także odwodnienie korpusu drogowego.

Na zdjęciu: konferencja prasowa dotycząca pozyskanych dotacji na drodze gminnej w Jaworniku

Foto: Maciej Hołuj