160 tysięcy zł dofiansowania do stołówek szkolnych

Przeczytało: 172

Informacja prasowa UMiG Myślenice
W drugiej edycji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3” dofinansowanie w kwocie przekraczającej 160 tys. zł trafi do trzech szkół z Gminy Myślenice na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Myślenicach otrzymała dofinansowanie w kwocie 40 128,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach otrzyma 42 128,00 zł, natomiast Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach zyska 80 000,00 zł
– Program prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej ma na celu zakup usług i wyposażenia, by zapewnić bezpieczne warunki nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Cieszę się, że kolejne środki rządowe pozyskuje Gmina Myślenice, a organizacja stołówek i miejsc spożywania posiłków dla uczniów wpłynie na podniesienie jakości i standardów w naszych placówkach oświatowych – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.
W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie w wysokości 80 000,00 zł na uruchomienie nowych stołówek, na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują lub 25 000,00 zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni). Gmina Myślenice w ramach otrzymanego dofinansowania musi zapewnić wkład własny w wysokości 20% środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania.
To nie pierwsze dofinansowanie dla Gminy Myślenice w programie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ubiegłorocznej edycji programu „Posiłek w szkole i w domu” Gmina Myślenice otrzymała dofinansowanie do organizacji stołówki w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach oraz posiłków dla podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach.