263 790 zł rządowego wsparcia na Dzienny Dom Senior + oraz utworzenie Klubu Senior +!

Przeczytało: 173

informacja prasowa UMiG Myślenice

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało listę dofinansowań dla samorządów w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów. Gmina Myślenice otrzymała 114 890 zł na dalsze zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior + w Myślenicach, a także pozyskała dodatkowych 148 900 zł na utworzenie Klubu Senior +, który powstanie w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu.

Seniorom z naszej gminy chcemy zapewnić różnorodne możliwości spędzania wolnego czasu. Szeroki wachlarz usług oferuje Dzienny Dom Senior +, na którego dalsze funkcjonowanie Gmina Myślenice otrzymała dofinansowanie w wysokości blisko 115 tys. zł To oznacza, że osoby w wieku 60+ nadal mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, dzielić się doświadczeniem podejmować działania integrujące pokolenia, rozwijać swoje pasje. W związku z tym, że aktywnych seniorów jest coraz więcej, cieszę się, że wkrótce zacznie funkcjonować Klub Senior +. Na jego utworzenie i wyposażenie przeznaczymy otrzymane dofinansowanie w wysokości prawie 150 tys. zł. Dołożymy wszelkich starań, aby w nowej przestrzeni klubowej seniorzy mogli spędzać czas na swój ulubiony sposób – mówił podczas konferencji prasowej Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice

Na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w 2022 roku Gmina Myślenice pozyskała dofinansowanie w kwocie 114 890 zł. W myślenickim Domu Seniora zapewniono miejsce dla trzydziestu seniorów, którzy biorą udział w zajęciach od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30 w budynku Caritas Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Średniawskiego 35. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, podejmowanie działań służących integracji i solidarności międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej, polepszenie kondycji psychofizycznej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu a także nawiązanie współpracy różnych podmiotów społeczności lokalnej.

Klub Senior + zostanie utworzony w budynku Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu, gdzie seniorzy będą mieć do dyspozycji m. in. trzy sale, dwie toalety, kuchnię, szatnię i dwa kantorki magazynowe. MOKiS użyczy powierzchnię bezpłatnie na przystosowanie do funkcjonowania Klubu Senior +. Oprócz pozyskanego dofinansowania rządowego w kwocie 148 900 zł, gmina Myślenice z własnego budżetu dołoży środków w kwocie 41 100 zł.

Klub Senior + będzie funkcjonował w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu dla trzydziestu osób w wieku powyżej 60 lat nieaktywnych zawodowo. Dziękuję dyrekcji MOKiS za podjętą współpracę i użyczenie powierzchni lokalowej. Dotacja przeznaczona zostanie na wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych pod Klub Senior +, między innymi wyposażenie toalet, szatni, kuchni, zapewnienie stanowisk komputerowych wraz ze sprzętem elektronicznym, wyposażenie rehabilitacyjno-medyczne, sprzęt sportowy, czy też zapewnienie przestrzeni relaksacyjno–bibliotecznej. Klub Senior + ma być miejscem integracji seniorów, do wspólnych spotkań, zabaw, gier i wspólnego relaksu. W czerwcu rozpoczniemy prace nad przystosowaniem Klubu Senior +, a do końca bieżącego roku placówka powinna być gotowa na rozpoczęcie funkcjonowania – wyjaśnia Małgorzata Aleksandrowicz, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Myślenicach.

Foto: Maciej Hołuj