Apel do Starosty Myślenickiego Józefa Tomala

Szanowny Panie Starosto!

Wydarzenia ostatnich dni sprawiły, wśród mieszkańców – w tym przedsiębiorców z naszego regionu – pojawiły się obawy o przyszłość, zmieniły się priorytety, a plan dnia zmienia się pod wpływem komunikatów dotyczących rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Na prośbę wielu mieszkańców naszego powiatu, zgłaszających się do naszej redakcji, apelujemy o wstrzymanie się z wprowadzaniem sankcji za niedotrzymanie 30-dniowego terminu na rejestrację pojazdu i potraktowanie obecnej sytuacji wzorem opinii przedstawionej przez Związek Powiatów Polskich, jako „siły wyższej”. A tym samym wyłączenia karania z tytułu naruszenia art. 140 Prawa o ruchu drogowym.

Ponadto wnioskujemy, o przygotowanie propozycji zmniejszenia wysokości opłat m.in. za użytkowanie wieczyste gruntu, dzierżawę, najem, itp., które uiszczane są na rzecz starostwa, a stanowią główne obawy przedsiębiorców.

Redakcja Myślenickiego Miesięcznika Powiatowego „SEDNO”