niedziela, 16 czerwcaMyślenicki Miesięcznik Powiatowy
Shadow

Audyt gminy Myślenice ujawniony

Podczas specjalnie zaaranżowanej konferencji prasowej w myślenickim magistracie burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka oraz wiceburmistrz Mateusz Suder zaprezentowali oficjalnie wyniki dawno oczekiwanego audytu dotyczącego funkcjonowania UMiG Myślenice pod rządami byłego burmistrza Macieja Ostrowskiego. Niezależnie od tego prowadzone są lub co dopiero zostały zakończone audyty w należących do gminy spółkach. W przypadku jednej z nich (MARG) skierowane zostało już zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa.

Audyt wykazał ogrom nieprawidłowości związanych z zarządzaniem gminą i miastem. W ich szeregu znalazły się między innymi sprawy związane z obsługą prawną UMiG (Maciej Ostrowski wydał prawie 1,5 mln. złotych na obsługę prawną przez jedną z krajowskich kancelarii prawnych, pomimo, iż w urzędzie miał do dyspozycji dwóch, etatowych radców prawnych), z kwestią przyznawania nagród urzędnikom (rekordzistka otrzymała w przeciągu trzech lat nagrody w wysokości 90 tysięcy złotych), sprawa związana z prawną obsługą myślenickich parkingów (w chwili obecnej parkingi obsługuje firma prywatna i tylko część opłat znajduje drogę do budżetu gminnego), sprawa funkcjonowania Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego (osobny audyt tej spółki wykazał olbrzymie nadużycia finansowe), kwestię zamówień publicznych (wiele z nich odbyło się bez zastosowania koniecznych w takich przypadkach przetargów).

– Skala już wykrytych nieprawidłowości jest niestety porażająca. Są to nieprawidłowości różnego kalibru od zwykłych zaniedbań, po brak nadzoru, na malwersacjach finansowych
i podejrzanych operacjach gospodarczych skończywszy – część z nich wynika wprost z już przeprowadzonego audytu, część z kontroli w UMiG i spółkach podczas, których odkrywane są różnego rodzaju nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu
– mówił podczas konferencji w sali obrad myślenickiego ratusza Burmistrz Jarosław Szlachetka. – Szczególnie bulwersują sprawy związane z nieprawidłowościami w zakresie udzielania zamówień publicznych. Były one często udzielane z pominięciem obowiązującej ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Nieprawidłowości w tym aspekcie działania gminy zostały wykryte przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która po ubiegłorocznej kontroli w Urzędzie złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury w Wadowicach. Sprawy przeprowadzanych w UMiG Myślenice przetargów będą badane w szczegółowym audycie poświęconym temu zagadnieniu. 

W związku ze złożonymi zawiadomieniami i ze względu na dobro toczących się spraw o wszystkich negatywnych aspektach funkcjonowania samorządu w Myślenicach nie można jeszcze dzisiaj publicznie powiedzieć. Można jednak zauważyć, iż w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice funkcjonowało przez lata duże poczucie bezkarności. Obowiązujące przepisy były stosowane wybiórczo, a niekiedy były łamane w sposób jawny. Istniała, grupa osób, związanych z poprzednią władzą, która traktowana była wyjątkowo, co znajduje wprost odzwierciedlenie w przyznawanych im wysokich i często niezgodnych z obowiązującymi regulaminami nagrodach uznaniowych i jubileuszowych. W urzędzie stworzone było stanowisko dyrektora, które miało na celu ominięcie zakazu łączenia funkcji zastępcy burmistrza z członkostwem w organizacjach samorządu terytorialnego oraz próbie wykazania braku podległości służbowej zatrudnionej w UMiG Myślenice małżonki byłego burmistrza. W temacie wypłacanych nagród szczególnie bulwersującym przykładem opisanym w audycie jest wypłacenie jednej osobie nagród w kwocie ponad 90 000 złotych w przeciągu trzech lat i to za wykonywanie czynności wpisanych do zakresu obowiązków tej osoby.

Zważywszy na charakter i dużą liczbę nieprawidłowości w badanym przez audytorów okresie w niektórych aspektach rozszerzony zostanie kontrolowany okres także na lata wcześniejsze, nie objęte jeszcze kontrolą. Zamówione również zostaną audyty uszczegóławiające. Podczas konferencji burmistrz Jarosław Szlachetka przedstawił przykłady, które najbardziej bulwersują. W urzędzie przygotowywane są także wystąpienia do odpowiednich organów tak, aby ukarać sprawców zarówno zaniedbań jak i osób łamiących prawo.

– Nie wszystkie procesy, które funkcjonują jeszcze dzisiaj w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice można uzdrowić od razu – niektóre wymagają opracowania nowych procedur i stopniowego wdrażania ich w życie – lata zaniedbań i przyzwyczajeń robią niestety swoje – prosimy wszystkich mieszkańców o zaufanie i cierpliwość – powiedział burmistrz.

Audyt w całości (około dwustu stron) zostanie upubliczniony 8 marca 2019 roku na stronach gminy.

Na zdjęciu: Burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka (z lewej) i wiceburmistrz Mateusz Suder podczas konferencji prasowej poświęconej audytowi gminy.

Foto: Maciej Hołuj

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.