niedziela, 16 czerwcaMyślenicki Miesięcznik Powiatowy
Shadow

Bożnica w Wiśniowej tematem posiedzenia komisji

Posiedzenie komisji Rady Gminy Wiśniowa zdominowane zostało przez temat restauracji drewnianej bożnicy stojącej w centrum wsi. Radni zostali zapoznani z aktualną sytuacją cennego zabytku.

O konieczności odnowienia bożnicy mówiła dyrektorka GOKiS w Wiśniowej Agnieszka Wargowska – Dudek. Zabierając głos nakreśliła krótką historię obiektu przypominając, że 22 grudnia 2015 roku specjalną uchwałą Rada Gminy przekazała bożnicę pod zarząd GOKiS. – Wiele już zrobiono, ale obiekt wymaga gruntownej odnowy, w przeciwnym razie ulegnie całkowitemu zniszczeniu – przekonywała dyrektorka. – Uregulowaliśmy stan prawny bożnicy, wpisano ją do ksiąg wieczystych oraz do rejestru zabytków województwa małopolskiego. Jest gotowa dokumentacja techniczno – konserwatorska dająca możliwość aplikowania po środki zewnętrzne, mamy wszystkie pozwolenia, których aktualność upływa z dniem 31 grudnia tego roku. Moim celem jest szukanie środków, które pokryłyby koszty remontu konserwatorskiego w stu procentach, ale do tego potrzebna jest jeszcze aktywność gminy i decyzja Rady, że staramy się o to, aby przywrócić bożnicy jej dawną świetność. Chcę podkreślić, że to jedyna, drewniana bożnica w Polsce jaka znajduje się na terenie wiejskim.

O konieczności i korzyściach wypływających z posiadania odrestaurowanego budynku o tak dużym znaczeniu historycznym przekonywał radnych Piotr Szewczyk (p.o. dyrektor MOKiS) oraz Natalia Nowacka, pracownik tegoż MOKiS, mieszkanka Lipnika. – Staramy się pozyskać środki, które w stu procentach pokryją koszt konerwatorskiego remontu bożnicy, ale musimy mieć od państwa jasny sygnał, że mamy za sobą Radę i gminę, w przeciwnym razie nasze wysiłki skazane będą na niepowodzenie – przekonywał Piotr Szewczyk.

Do października tego roku można składać wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o pozyskanie środków. Radni Rady Gminy Wiśniowa obiecali, że najpóźniej do maja podejmą decyzję o dalszych losach bożnicy, ale muszą wcześniej skonsultować ten temat ze swoimi wyborcami czyli ze społecznością wsi Wiśniowa.

Na zdjęciu: Obrady komisji Rady Gminy Wiśniowa

Foto: Maciej Hołuj

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.