czwartek, 22 lutegoMyślenicki Miesięcznik Powiatowy
Shadow

Budżet Obywatelski: Mieszkańcy zgłosili 40 projektów!

informacja prasowa

40 projektów zgłosili mieszkańcy Gminy Myślenice w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślenice. Teraz zostaną zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym przez miejskich urzędników, natomiast we wrześniu zaplanowane jest głosowanie mieszkańców, którzy zdecydują o wyborze projektów do realizacji w 2023 roku. Większość ze zgłoszonych projektów to oczywiście zadania okręgowe i sołeckie, natomiast 5 zadań dotyczy obszaru miejskiego, a ich wyborze zdecydują wszyscy mieszkańcy gminy (projekty ogólnomiejskie).

Dziękuję wszystkim autorom projektów, którzy zdecydowali na zgłoszenie swojego zadania w Budżecie Obywatelskim. To ponad 1 milion złotych w miejskim budżecie na realizację bezpośrednich pomysłów mieszkańców. W najbliższych tygodniach zaproponowane zadania zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez zespół urzędników z poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Myślenice. Będziemy sprawdzać ich poprawność formalną, a następnie analizować pomysły mieszkańców i mieszkanek pod kątem m.in. własności terenu, czy możliwości wykonania zaproponowanych zadań w ciągu jednego roku i poprawności szacowanego kosztorysu – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Najbardziej aktywni w składaniu zadań byli mieszkańcy Głogoczowa, którzy zgłosili pięć projektów. Po trzy projekty rywalizować będą w Krzyszkowicach, Polance i Trzemeśni, dwa zadania zgłoszono w myślenickim okręgu nr 2, Borzęcie, Bysinie, Drogini, Łękach, Zasani i Zawadzie. W myślenickim okręgu nr 1 oraz pozostałych miejscowościach wiejskich zgłoszono tylko jeden projekt, przez co w przypadku pozytywnej weryfikacji, aby został zrealizowany musi otrzymać poparcie na poziomie minimum 15% uprawnionych do głosowania. Żadnego zadania nie zgłosili mieszkańcy Chełmu.

Już w najbliższych dniach rozpocznie się proces analizy i oceny zgłoszonych projektów. Efektem tej pracy będzie lista projektów, które jesienią zostaną poddane pod głosowanie. Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie opublikowana do 2 września. Po opublikowaniu listy autorzy i autorki będą mieli zgodnie z regulaminem możliwość na ewentualne złożenie formalnego odwołania od oceny. Kryteria stosowane do oceny projektów określone są w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego. Podczas weryfikacji możliwe będzie również wezwanie autorów zadań do uzupełnień lub ewentualnych zmian w treści zadania tak, aby mogło zostać zrealizowane w przyszłym roku budżetowym.

Zaznaczamy, że obowiązkiem autorów składających zadania jest dostarczenie oryginału listy poparcia do Wydziału Promocji Współpracy Sportu i Kultury UMiG Myślenice.

Głosowanie na projekty rozpocznie się 15 września i potrwa do 23 września br. Tak jak w latach poprzednich mieszkańcy będą mogli oddać jeden głos na zadanie okręgowe/sołeckie oraz jeden głos na zadanie ogólnomiejskie.

Myślenice – zadania ogólnomiejskie

14 – Bezpiecznie piechotą na przystanek z Morycówki – Konrad Głowacki – 188 000 zł

23 Zakup nowej tablicy wyników na Stadion Dalin Myślenice – Tomasz Bargiel – 45 000 zł

24 – Książkomat dla Biblioteki – Aleksandra Byrska – 106 500 zł

40 – Bezpieczny STRAŻAK – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Myślenic – Krzysztof Druzgała – 200 000 zł

45 – Bez Barier – ogólnodostępna toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami – Katarzyna Maślak 199 000 zł

Myślenice – okręg 1

9 – Inwestując w Dzieci – Inwestujesz w Siebie – etap III – Barbara Bylica – 172 170 zł

Myślenice – okręg 2

5 – Bezpieczeństwo i sport – wspólny projekt OSP i Orła! – Edward Łapa – 172 150 zł

44 – DOPOSAŻENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W MYŚLENICACH – Agnieszka Nosal – 172 038,86 zł

Myślenice – gmina

Bęczarka

27 – Ogólnodostępny defibrylator AED przy OSP w Bęczarce + szkolenia z obsługi oraz doposażenie strażaków ochotników w niezbędny sprzęt. – Wiktor Orzechowski 22 061,12 zł

Borzęta

12 – Sfinansowanie zakupu przyczepy pożarniczej dla jednostki OSP Borzęta – Grzegorz Kępa – 34 100 zł

46 – Drewniana altana do nauki i wypoczynku dla przedszkolaków i uczniów szkoły w Borzęcie – Marzena Bylica – 34 100 zł

Bulina

38 – Integracja i wypoczynek Danuta Staroch – 12 655 zł

Bysina

25 – Modernizacja ogrzewania i instalacji na piętrze strażnicy OSP w Bysina – Katarzyna Czepiel – 27 980 zł

26 – Gotowanie to przygoda Katarzyna Czepiel – 27 980 zł

Chełm – O

Droginia

13 – Wymiana ogrodzenia na stadionie LKS Sęp Droginia od strony drogi głównej – Aleksander Horab – 27 800 zł

29 – Wykonanie ogrodzenia działki nr. 8/3 w miejscowości Droginia – Bogdan Horab – 25 640 zł

– Głogoczów

11 – BO widoczny jest bezpieczny – oświetlenie drogi powiatowej w Głogoczowie, II etap – Monika Kobus – 50 000 zł

19 Kultura pod dachem – czyli remont dachu w WDK w Głogoczowie Agnieszka Węgrzyn 50 000 zł

30 Głogoczów pod chmurką – czyli zakup wyposażenia do organizacji imprez wiejskich Agnieszka Węgrzyn 35 000 zł

36 Gry i zabawy w Głogoczowie na trawie jak na Wimbledonie. Zakup traktora ogrodowego. Sebastian Kurowski 15 000 zł

39 Zaprośmy ” Żwirka” na drogę 941- w czystych butach do Centrum Głogoczowa Marek Górszczak 50 000 zł

Jasienica

32 Wymiana podłogi w Przedszkolu Samorządowym w Jasienicy Robert Obrok 33 820 zł

Jawornik

3 Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Jaworniku w nowoczesny sprzęt informatyczny. Wacław Szczotkowski 50 000 zł

Krzyszkowice

2 Strefa integracji dla mieszkańców- montaż ławek piknikowych, huśtawko- ławki, hamaku, leżaków, stojaków rowerowych i koszy na śmieci na terenie przy OSP Krzyszkowice. Izabela Zawiska 50 000 zł

15 Modernizacja starego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach Władysława Baran 50 000 zł

16 Zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Krzyszkowice Andrzej Grzybek 50 000 zł

Łęki

20 Montaż monitoringu oraz zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy w Łękach Stanisław Topa 23 595 zł

28 Remont pomieszczeń kuchni i klatki w budynku świetlicy w Łękach. Ewa Rajca 23 595 zł

Osieczany

4 „Rozbudowa strefy aktywnego wypoczynku w Osieczanach” Marcin Dudzik 39 460 zł

Polanka

6 Montaż ławek na terenie przyległym do boiska sportowego LKS Staw Polanka. Paweł Żądło 23 700 zł

8 Renowacja murawy boiska trawiastego LKS STAW Polanka. Paweł Żądło 23 800 zł

31 Doposażenie strażnicy OSP w Polance. Jerzy Cachel 23 800 zł

Poręba

41 Razem dla Poręby! Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie w kamerę termowizyjną i lampę stojącą led oraz prace remontowe i modernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Porębie. Agnieszka Motyka 23 420 zł

Trzemeśnia

7 Instalacja oświetlenia wzdłuż drogi na Os.Zakościele Wojciech Malinowski 47 700 zł

17 Zagospodarowanie terenu wokół parkingu przy Przedszkolu Samorządowym w Trzemeśni Wojciech Malinowski 21 000 zł

34 Bo liczy się dobro dzieci Aleksandra Hanula 47 000 zł

Zasań

18 Zakup pomieszczenia – kontenera biurowego Janina Łabędź 24 935 zł

35 Doposażenie Parku Społecznego w Zasani Małgorzata Jaśkowiec 24 900 zł

Zawada

33 Zakup namiotów na imprezy okolicznościowe w plenerze Marcin Kasina 26 500 zł

37 Wyposażenie lokalu Koła Gospodyń Wiejskich Michalinki w Zawadzie Irena Chlebda 26 453 zł

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.