czwartek, 18 lipcaMyślenicki Miesięcznik Powiatowy
Shadow

Budżet obywatelski – na co przeznaczone będą pieniądze

Mieszkańcy Miasta i Gminy Myślenice już po raz trzeci mogli zdecydować na co przeznaczyć w kolejnym roku pieniądze z miejskiego budżetu. W głosowaniu wzięło udział ponad 22% mieszkańców, a wybranych do realizacji zostało 21 projektów.
W sumie mieszkańcy oddali 8423 głosów, z czego 3388 przez internet. Frekwencja wyniosła 22,74%, czyli o ponad 5 punktów procentowych więcej niż przed rokiem. Mieszkańcy Miasta i Gminy Myślenice mogli decydować, które zadania zostaną realizowane od 11 do 20 września oddając głos elektronicznie lub na karcie papierowej. Każdy mógł oddać głos na jedno z zadań ogólnomiejskich, a także projekt w swoim okręgu miejskim lub sołectwie. Aż 629 głosów było nieważnych, z czego 359 zostały unieważnione przez dwukrotne głosowanie (głos elektroniczny i papierowy lub złożenie dwóch kart papierowych), a pozostałe między innymi przez niepoprawne dane, osobę nieupoważnioną do głosowania lub wiek nieprzekraczający 16 lat.
Najpopularniejsze projekty
1228 głosów w zadaniach ogólnomiejskich oddano na projekt „Modernizacja szatni i tarasów w przedszkolu nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Myślenicach”, ten projekt w kwocie 115 tys. zł będzie realizowany w przyszłym roku, podobnie jak drugie w kolejności zadanie ogólnomiejskie „Zakup i modernizacja infrastruktury Sali Teatralnej Domu Katolickiego do spektakli Grupy Misterium i innych wydarzeń”, który znalazł poparcie u 1202 osób. Rywalizacja o zwycięstwo w projektach, na które głosować mogą mieszkańcy całej gminy po raz kolejny okazała się najbardziej zacięta, a najlepszym tego dowodem jest fakt, że na trzecim i czwartym miejscu znalazły się zadania, które nieznacznie przegrały rywalizację.
W miejskich okręgach zwycięskie okazały się zadania „Inwestując w Dzieci – Inwestujesz w Siebie” w Okręgu nr 1 (770 głosów) oraz „Dokończenie ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej” na stadionie Orła Myślenice w Okręgu nr 2 (850 głosów). Te dwa zadania zdecydowanie wygrały rywalizację. Ciekawa sytuacja miała miejsce także w niektórych sołectwach, gdzie rywalizujące projekty nieznacznie przechylały szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Ewenementem była sytuacja w Polance, gdzie mieszkańcy nie zaangażowali się w głosowanie, a obydwa zgłoszone projekty zyskały mniejsze poparcie w głosowaniu niż na etapie składania wniosków. Ostatecznie w głosowaniu padł remis i w efekcie zgodnie z regulaminem burmistrz przeprowadził losowanie, który projekt ma zostać zrealizowany.
Pełną rozpiskę zwycięskich projektów można znaleźć na stronie www.bo.myslenice.pl
LISTA PROJEKTÓW DO REALIZACJI – BUDŻET OBYWATELSKI 2020
Myślenice – zadania ogólnomiejskie
1. Modernizacja szatni i tarasów w przedszkolu nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Myślenicach
2. Zakup i modernizacja infrastruktury Sali Teatralnej Domu Katolickiego do spektakli Grupy Misterium i innych wydarzeń
Myślenice – okręg 1
Inwestując w Dzieci – Inwestujesz w Siebie
Myślenice – okręg 2
Dokończenie ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej
Myślenice – gmina
Bęczarka
Wykonanie altany o konstrukcji drewnianej wraz z wyposażeniem w stoły i ławy w pobliżu boiska
Borzęta
Traktorek – kosiarka wraz z osprzętem do pielęgnacji boiska sportowego dla klubu Sokół Borzęta
Bysina
Strefa czasu wolnego
Bulina
Integracja, wypoczynek, zabawa
Chełm
Nowa pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej nr 6 w Myślenicach – przeciw wykluczeniu cyfrowemu na Chełmie
Droginia
Wymiana krzesełek na trybunie LKS Sęp Droginia i montaż zegara z tablicą wyników
Głogoczów
Instalacja oświetlenia przy drodze powiatowej w Głogoczowie nad kościół
Jasienica
Renowacja dachu Kapliczki św. Anny w Jasienicy
Jawornik
Stworzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży w OSP Jawornik oraz zakup sprzętu szkoleniowego w ramach zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców
Krzyszkowice
Wykonanie kostki brukowej na górnej i bocznej alejce cmentarza w Krzyszkowicach
Łęki
Rewitalizacja działki gminnej nr. ew. 319 w Łękach – WITACZ wraz z elementami małej architektury
Osieczany
Plac zabaw w Osieczanach
Polanka
Modernizacja centrum wsi Polanka
Wykonanie poboczy przy drodze gminnej w Polance
Poręba
Wykonanie monitoringu kaplicy, Szkoły Podstawowej i Domu Strażaka jako całości w sołectwie Poręba
Trzemeśnia
Budowa piłkochwytów na boisku treningowym LKS Skalnik Trzemeśnia
Zasań
Oświetlenie dróg lokalnych w miejscowości Zasań
Zawada
Plac zabaw
Wyniki głosowania znajdują się na stronie www.bo.myslenice.pl

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.