sobota, 20 lipcaMyślenicki Miesięcznik Powiatowy
Shadow

Burmistrz Myślenic w komitecie Sterującym ds. Rozstrzygnięć Strategicznych

Informacja UMiG Myślenice
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka został powołany przez Zarząd Województwa Małopolskiego do komitetu Sterującego ds. Rozstrzygnięć Strategicznych w ramach prac nad Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030″ oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027.
– To bardzo ważne, że nowa strategia powstaje właśnie teraz i może być w niej odzwierciedlone nowe spojrzenie na sprawy Małopolski. Aktualnie w Gminie Myślenice analizujemy ten dokument i wszelkie uwagi prześlemy w ramach konsultacji społecznych. Stoimy przed przełomowymi decyzjami co do kierunków rozwoju województwa. Dużo mówi się o poprawie dostępności komunikacyjnej – działanie województwa szczególnie w tym zakresie musi być bardzo intensywne, bo od tego zależy rozwój gospodarczy, zrównoważony rozwój turystyki. Turyści muszą mieć jak dotrzeć w nowe miejsca. W naszym konkretnym przypadku takim projektem jest „Złoty Pociąg” – mówi Jarosław Szlachetka.
Projekt Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” przedstawia wizję określającą województwo regionem równych szans i wszechstronnego rozwoju Małopolan, nowoczesnej gospodarki, odpowiedzialnie podchodzącym do zasobów środowiska naturalnego, silnym aktywnością swych mieszkańców, czerpiącym z dziedzictwa przeszłości i zachowującym swoją tożsamość w integrującej się Europie.
Szczególne miejsce w strategii zajmują Małopolanie oraz ich rodziny. Zasadniczym punktem odniesienia dla działań wspierających rozwój regionu, będzie wyrównywanie szans rozwojowych małopolskich rodzin. Dlatego też wszelkie aktywności samorządu województwa zmierzające do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, zarówno w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym, jak i terytorialnym, inicjowane będą z myślą o małopolskich rodzinach. W projekcie strategii przewiduje się podjęcie działań ukierunkowanych głównie na obszarów – mieszkańcy, gospodarka, środowisko, zarządzanie strategiczne dla rozwoju województwa oraz rozwój zrównoważony terytorialnie.
Foto: archiwum

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.