Burmistrz przybył pieszo

Przeczytało: 206

Budowa gminnego odcinka drogi łączącej ulicę Solidarności w Myślenicach dobiegła końca. Fragment obwodnicy Osiedla 1000-lecia został oficjalnie oddany do użytku mieszkańcom, a inwestycja, na którą Gmina Myślenice pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych usprawni komunikację i poprawi bezpieczeństwo w tym rejonie Myślenic.

Przy okazji oficjalnego przekazania inwestycji burmistrz Jarosław Szlachetka wspomniał o uczestnictwie Gminy Myślenice w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu, a świętując Europejski Dzień bez Samochodu wraz ze współpracownikami na konferencję prasową na ulicy Solidarności udał się z magistratu na piechotę.

Całkowity koszt budowy wyniósł 3 195 000 zł z czego 2 430 413 zł sfinansowano z rządowej dotacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast pozostałe 764 587 zł Gmina Myślenice doinwestowała z własnych środków. Wykonawcą robót było konsorcjum firm Omega – Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych z Lipnika.

To ważna inwestycja dla mieszkańców i cieszę się, że możemy oficjalnie oddać ten fragment drogi do użytku. Miasto i Gmina Myślenice rozwija swoją infrastrukturę dzięki kolejnym środkom rządowym i cieszę się, że udaje nam się skutecznie pozyskiwać dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki temu programowi w ostatnim czasie oddaliśmy do użytku Starodroże w Głogoczowie, a wcześniej drogę w Krzyszkowicach. Oprócz łącznika ulicy Solidarności, obecnie trwają pracę nad przebudową łącznika ulic Sobieskiego i Sienkiewicza wzdłuż Zakopianki, a w najbliższym czasie przebudowana zostanie ulica Kniaziewicza – wylicza Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Zakres inwestycji obejmował budowę półkilometrowego odcinka drogi gminnej o szerokości 6 metrów, łączącej ulicę Solidarności od ulicy Jana Dunin-Brzezińskiego do kościoła pw. Świętego Brata Alberta. Prace budowlane polegały również na budowie ciągu pieszo-rowerowego po jednej stronie drogi, a także budowę zatok postojowych. Wykonano także nowe zjazdy, zabezpieczono uzbrojenie terenu oraz przebudowano sieci wodno-kanalizacyjne oraz gazociągowe. Przy ulicy Solidarności powstało również oświetlenie uliczne oraz tablicę elektroniczną zmiennej treści, sygnalizującą prędkość nadjeżdżającego samochodu.

– Wykonawca przejął plac budowy pod koniec ubiegłego roku. Prace trwały od grudnia zeszłego roku do końca sierpnia, kiedy to wykonawca zgłosił do odbioru zakończenie robót. Gwoli wyjaśnienia zamieszania informujemy, że komisja odbiorowa stwierdziła, iż prace wykonane zostały z wadami trwałymi, co upoważnia Gminę Myślenice do obniżenia wynagrodzenia wypłacanego wykonawcy. Aktualnie trwa rozliczenie wysokości potrącenia. Wady polegają między innymi na nieodpowiedniej grubości warstw bitumicznych. Zostało to potwierdzone po wykonaniu badań przewidzianych w specyfikacji. Na prośbę wykonawcy pobrano łącznie 12 próbek do badań – wyjaśnia Agnieszka Światowiec, naczelnik Wydziału Inwestycji UMiG Myślenice.

Na zdjęciu: Agnieszka Światowiec i burmistrz Jarosław Szlachetka

foto: archiwum UMiG Myślenice