czwartek, 18 lipcaMyślenicki Miesięcznik Powiatowy
Shadow

Danuta Grzesik zrezygnowała z funkcji przewodniczącej Rady Gminy Raciechowice

Clou kolejnej sesji Rady Gminy Raciechowice było podanie się do dymisji dotychczasowej przewodniczącej tej Rady Danuty Grzesik oraz wiceprzewodniczącej Jolanty Łaciak.
Zaiskrzyło już na samym początku sesji, bowiem wspomniana przewodnicząca dokonała zmiany porządku obrad w stosunku do programu zaproponowanego przez wójta Gminy Wacława Żarskiego, wnioskodawcy sesji. Chodziło o to, aby punkt dotyczący rezygnacji przewodniczącej z pełnionej przez nią funkcji znalazł się na początku obrad, a nie na końcu. Wójt stwierdził, że sesja zawiera kilka ważnych uchwał, daleko ważniejszych dla gminy, niż rezygnacja przewodniczącej i że to na nich powinna skupić się uwaga Rady. Rada zresztą poparła w tym wniosku wójta bowiem głosami 8 „za” i 7 „przeciw” stawiła się za nim.
Motywując swoją decyzję Danuta Grzesik stwierdziła, że tak ona sama jak i reprezentowany przez nią klub PiS chce dobrej zmiany, a nie zamiany. Zarzuciła przy tym wójtowi, że prowadzi on własną politykę doprowadzając do konfliktów. Wacław Żarski ad vocem podkreślił, że nigdy nie miał zamiaru, ani też nie doprowadził do podziałów, ale starał się być wójtem wszystkich radnych i dlatego jest zdziwiony postawą przewodniczącej. Smaczku sprawie nadaje fakt, że zarówno wójt jak i przewodnicząca Rady reprezentują tę samą opcję polityczną (PiS). – Z niepokojem przyjąłem oświadczenie pani przewodniczącej, nic wcześniej na nie nie wskazywało. Nigdy nie preferowałem swoich celów, może byłem momentami trochę apodyktyczny, ale przecież ścieranie się zdań i opinii zazwyczaj prowadzi do dobrych rozwiązań. Przecież razem opracowaliśmy i wdrażali program naprawczy, który chociaż odrzucony przez RIO jest realizowany i przynosi widoczne efekty – powiedział Wacław Żarski.
W głosowaniu nad uchwałą o rezygnacji Danuty Grzesik z funkcji przewodniczącej Rady Gminy Raciechowice jej rezygnacja została odrzucona. Pięciu radnych było „za”, ośmiu przeciw, dwóch „wstrzymało się od głosu”. W takiej sytuacji Danuta Grzesik będzie musiała pełnić swoją funkcję jeszcze do końca sierpnia, potem nastąpi wybór nowego przewodniczącego.
Wraz z Danutą Grzesik do dymisji podała się wiceprzewodnicząca Jolanta Łaciak motywując swoją decyzję mniej więcej tak: – Jako przedstawiciel klubu PiS nie mam innego wyjścia. No coments.
Podczas sesji Rada Gminy wybrała nowego przewodniczącego. Został nim radny Robert Żurek, mieszkaniec Czasławia.

Na naszym zdjęciu: Danuta Grzesik i Wacław Żarski.
Maciej Hołuj
foto: autor

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.