Dotacja celowa dla Polish Art Philharmonic

Przeczytało: 68

Polish Art. Philharmonic działająca pod skrzydłami MOKiS otrzymała z budżetu gminy Myślenice dotację celową na 2021 rok w wysokości 100 tysięcy złotych. Radni przegłosowali stosowną uchwałę w tej kwestii podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej głosami: 15 „za” 6 wstrzymujących się.

Podczas dyskusji nad uchwałą radni wymieniali opinie. Zastanawiano się nad wysokością kwoty i nad zasadnością jej przyznania. Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Fita zauważył, że do tej pory orkiestra była pomijana przy przyznawaniu dotacji, na co ripostował radny Bogusław Podmokły prosząc skarbniczkę gminną, aby sprawdziła czy rzeczywiście w minionych kadencjach orkiestra nie była dotowana. Może i była, ale nie dotacją celową, ale z budżetu MOKiS, a z tym różnie bywało. Radna Grażyna Ambroży pytała ilu muzyków w orkiestrze pochodzi z terenu Myślenic i powiatu myślenickiego. Odpowiedź burmistrza Myślenic Jarosława Szlachetki nie pozostawiła wątpliwości – bez względu na to kto aktualnie gra w orkiestrze jej korzenie są myślenickie i przy każdym występie czy to krajowym czy zagranicznym fakt ten jest podkreślany, co wspaniale promuje miasto.

Tekst o aktualnej sytuacji PAP znajdziecie Państwo w najnowszym numerze „Sedna” (w kioskach już we wtorek).

Nie odnaleziono wydarzeń!