Dotacja gminna dla Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej z Psami

informacja prasowa UMiG Myślenice

Myślenicka Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza z Psami przed rokiem otrzymała nowy samochód ratowniczy sfinansowany przez Fundację Orlen „Dar Serca”. Teraz do pojazdu firmy MAN zamontowano specjalistyczną zabudowę służącą do działań poszukiwawczo-ratowniczych o łącznej wartości 137 tys. zł.

– Samochód jest już w pełni wyposażony, wykonanie zabudowy było możliwe dzięki wsparciu Gminy Myślenice w kwocie 50 tys. zł, Fundacji Orlen „Dar Serca” 49 tys. zł, a pozostałe 38 tys. zł pokryliśmy ze środków własnych Myślenickiej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej oraz datkom innych darczyńców i sympatyków. Samochód z takim wyposażeniem znacznie poprawia nasz komfort pracy oraz skuteczność działań. Będzie służył poprawie bezpieczeństwa mieszkańców nie tylko Gminy Myślenice, ale całego regionu – wyjaśnia Krzysztof Druzgała, prezes Myślenickiej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej z Psami.

Nowoczesny samochód MAN TGE 3.180 ma napęd na cztery koła, przekształcono go z dwuosobowego na sześcioosobowy, zamontowano specjalistyczne fotele, a także między innymi monitory do planowania działań ratowniczych, cztery radiostacje, dodatkowe oświetlenie do pracy na zewnątrz, maszt pneumatyczny do łączności, ogrzewanie postojowe, czy też zagospodarowano przestrzeń bagażową do przewożenia sprzętu ratowniczego.

– Przyznaliśmy nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych Myślenickiej Grupie Poszukiwawczo – Ratowniczej, a przekazane środki umożliwiły specjalistyczne wyposażenie wnętrza samochodu. To nasz wkład w funkcjonowanie i działalność grupy, która pomaga na wielu płaszczyznach. Dziękuję członkom GPR także za gotowość do pracy i działania na terenie naszej gminy oraz nieocenione wsparcie mieszkańców w czasie epidemii koronawirusa – powiedział Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Myślenicka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z Psami powstała w 2016 roku. Ochotnicy prowadzą akcje poszukiwawcze z wykorzystaniem psów do poszukiwań na terenie województwa małopolskiego. Siedzibą jednostki jest remiza OSP Myślenice Dolne Przedmieście. Ratownicy współpracują z jednostkami PSP, OSP, Grupami Poszukiwawczymi z Małopolski oraz z Policją.

Foto: archiwum gminne