Dwa czeki na remont gminnych dróg

Przeczytało: 176

Tempo inwestycyjne gminy Myślenice nie zwalnia. To już kolejna pomoc rządowa, tym razem w ramach wniosków na dofinansowanie zadań funduszu dróg samorządowych. Na briefingu w Myślenicach po raz pierwszy gmina gościła wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę w towarzystwie posła na sejm Władysława Kurowskiego oraz wójta gminy Pcim Piotra Hajduka. Dodatkowy zasób oszczędności pozwolił na przekazanie środków finansowych na realizację dwóch zadań gminnych, obejmujących ulicę Mostową oraz jej przedłużenie czyli ulicę Daszyńskiego.
Podczas konferencji przekazano dwa czeki, które odebrali burmistrz gminy Myślenice oraz wójt gminy Pcim Piotr Hajduk. Kwota jaką zaakceptowano w ramach złożonego wniosku gminy to 978 000 zł i dofinansowana zostanie w zakresie 50%. Ulica stanowi drogę serwisową drogi krajowej S7. Znajduje się po stronie północno-zachodniej drogi krajowej. Wyremontowana zostanie nawierzchnia drogi i utwardzone pobocza z betonowej kostki brukowej. Modernizacja będzie polegała na:
– doprowadzeniu podłoża do wymaganych parametrów nośności;
– remoncie dwóch warstw podbudowy z kruszywa łamanego oraz wzmocnieniem istniejącego podłoża;
– remoncie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości warstwy 7 cm po zagęszczeniu;
– remoncie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu;
– remoncie nawierzchni utwardzonych poboczy z betonowej kostki brukowej wraz ze znajdującymi się w ich obrębie krawężnikami i betonowymi korytkami ściekowymi;
– remoncie istniejących poboczy z kruszywa łamanego;
– remoncie istniejących rowów.
Podczas briefingu nastąpiło ostateczne podpisanie umowy na realizację modernizacji wspomnianego odcinka dróg. Gmina Myślenice sfinalizowała pomyślnie przetarg na remont ulic Daszyńskiego i Mostowej. Zakończenie prac przewidywane jest na marzec 2021.
Na zdjęciu: ulica Daszyńskiego poddana zostanie gruntownemu remontowi
Foto: MaciejHołuj