Fotograficzny dokument

Przeczytało: 127

z aparatem fotograficznym – przez lata – wędruje Stefan IŻO – Słowak – – – wędruje – ba ta przygoda jest jego – fotografa

wielkim wędrowaniem przez życie – – przez otaczający świat – – liczy się zobaczone – uchwycone – liczy się moment przeżycia

w Galerii mgFoto w bibliotece miejskiej w Myślenicach Stefan Iżo przedstawił 39 swoich zobaczeń – – w wydrukach

odbitek – – bo to są odbitki z jego wędrowania – – różność – niespójna – – w ramach dyptyki – – z różnego czasu –

z różnych miejsc – – istny misz-masz – – – choć może dla każdego świat jest misz-maszem

cenię już drugą po pandemii wystawę w galerii mgFoto – – ale . . . w tym fotograficznym świecie nie odnalazłem się

Jurek Fedirko