GDDKiA ogłasza przetarg – kolejne inwestycje na zakopiance!

Przeczytało: 229

Informacja prasowa UMiG Myślenice

Rozbudowa drogi krajowej numer 7 w rejonie miejscowości Głogoczów – przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych ogłosiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Krakowie.

– To kolejne dobre wieści dla mieszkańców i użytkowników Zakopianki. GDDKiA ogłasza przetarg na opracowanie trzech bezkolizyjnych skrzyżowań na terenie Głogoczowa, a także poprawę niebezpiecznego łuku przy zjeździe na Bęczarkę. To efekt naszych rozmów z ministrem Andrzejem Adamczykiem i podpisanego programu inwestycyjnego 29 kwietnia w Ministerstwie Infrastruktury. Dziękuję za te dobre decyzje, które są niezwykle ważne dla mieszkańców i kierowców poprzez poprawę bezpieczeństwa – mówił podczas briefingu prasowego Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Udział w briefingu wzięli przedstawiciele Rady Miejskiej i Rady Powiatu Myślenickiego, sołtysi oraz poseł na Sejm RP Władysław Kurowski. Celem inwestycji, na którą GDKiA zleci opracowanie dokumentacji projektowej jest likwidacja miejsc niebezpiecznych i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Bezkolizyjne skrzyżowania mają za zadanie odseparowanie ruchu lokalnego od ruchu tranzytowego biegnącego Zakopianką.

Zakres przedmiotowych inwestycji obejmuje likwidację niebezpiecznych lewoskrętów i budowę węzłów dwupoziomowych w miejsce skrzyżowań z drogą powiatową K1938 Głogoczów-Bęczarka-Krzywaczka (zjazd na Bęczarkę) oraz budowę dwóch bezkolizyjnych skrzyżowań w centrum Głogoczowa przy Starodrożu (w sąsiedztwie obydwóch kładek dla pieszych na zakopiance). Projektanci będą również pracować nad korektą niwelty na nienormatywnym łuku w przy skręcie na Bęczarkę oraz budową dodatkowych pasów ruchu, likwidacją zjazdów, uciąglenia dróg zbiorczych i serwisowych, budowę ekranów akustycznych oraz kanału technologicznego wzdłuż zakopianki.

foto: archiwum