Gmina Dobczyce z tytułem Eko HERO Małopolski 2020!

Gmina Dobczyce najbardziej ekologiczną gminą średnią Małopolski, tak zdecydowała kapituła Eko HERO Małopolski 2020 – konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Gazetę Krakowską.
Tegoroczna, pierwsza edycja plebiscytu spotkała się z dużym zainteresowaniem samorządów i firm na co dzień promujących ekologiczne rozwiązania. Wpłynęło łącznie 69 wniosków, które oceniała Kapituła Plebiscytu w składzie: Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Jerzy Sułowski – Redaktor Naczelny Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego, Rafał Rostecki – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Marcin Guzik – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak z Politechniki Krakowskiej – współautorka projektu Poligon Energooszczędności.
Gmina Dobczyce wygrała w kategorii gmin średnich, tuż za nią uplasowała się Gmina Zabierzów. Laureatami w pozostałych kategoriach zostali: Gmina Łapsze Niżne (1. miejsce w kategorii gmin małych) oraz Gmina Skawina (1. miejsce w kategorii gmin dużych). W konkursie wyłoniono również najciekawszą ekoinicjatywę, którą okazała się inicjatywa pozarządowa mieszkańców gminy Zielonki pn. „Ekospołeczni. Wszystko co chcielibyście wiedzieć o byciu eko, ale baliście się zapytać.” Firmą EkoHERO została natomiast krakowska firma 7R S.A.
„Eko HERO to wydarzenie ważne dla nas wszystkich. Zależy nam na tym, aby spośród wielu firm, samorządów i wspaniałych inicjatyw wyłonić tych, którzy w sposób bohaterski walczą o to, by środowisko naturalne, w którym żyjemy, było po prostu lepsze.” – mówi o idei konkursu Tomasz Urynowicz, wicemarszałek Małopolski.
Kapituła Plebiscytu podczas oceny wzięła pod uwagę m.in. spełnienie wymagań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, obecność na terenie gminy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, posiadanie aktualnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej czy Programu Ochrony Środowiska, powierzchnię terenów zielonych w przeliczeniu na mieszkańca gminy oraz podjęte działania służące poprawie jakości powietrza jak m.in. wymiana starych pieców, montaż instalacji fotowoltaicznych czy pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej.
„Ogromnie miło mi, że starania Gminy Dobczyce w zakresie dbałości o środowisko naturalne zostały dostrzeżone i wyróżnione. – mówi Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś – Jest to dla nas motywacja do dalszej pracy nad poprawą jakości naszego otoczenia. Są to zadania ważne i kluczowe dla zdrowia mieszkańców naszej gminy.”