środa, 12 czerwcaMyślenicki Miesięcznik Powiatowy
Shadow

Gmina Myślenice wspiera strażaków ochotników

informacja prasowa UMiG Myślenice

Przedstawiciele ośmiu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Myślenice podpisali umowy na dofinansowanie z gminnego budżetu na zakupu sprzętu w ramach środków otrzymanych z programów Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz PKN Orlen.

Podpisane umowy z druhami ochotnikami są następstwem uchwały podjętej na ostatniej sesji Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dofinansowanie z miejskiego budżetu jest następstwem wniosków złożonych przez jednostki na zapewnienie wkładu własnego do otrzymanych środków z programów „Bezpieczny Strażak” i „Mały Strażak” Województwa Małopolskiego, czy też z programów WFOŚiGW w Krakowie, MSWiA, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Fundacji Orlen. Szacunkowa wartość sprzętu dla strażaków opiewa na kwotę ponad 171 tys. zł, natomiast wsparcie Gminy Myślenice wyniesie w sumie 71 750 zł – wyjaśnia Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Na co strażacy przeznaczą środki? Ochotnicza Straż Pożarna w Bysinie otrzymała środki z gminnego budżetu w wysokości 22 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej. OSP Droginia zakupi 10 kompletów ubrań koszarowych oraz hydronetki, a także elektryczną pompę zanurzeniową, co Gmina Myślenice dofinansuje w łącznej kwocie 5350 zł. Dziewięć zestawów ubrań koszarowych trafi do OSP w Trzemeśni (dofinansowanie 4,5 tys. zł), natomiast OSP Zawada zakupi elementy toru przeszkód przy wsparciu z gminnego budżetu w kwocie 5 tys. zł.

Dla druhów z terenu miasta Myślenice 20 tys. zł trafi do OSP Myślenice – Zarabie na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi do ratownictwa drogowego, 2,9 tys. zł na dofinansowanie umundurowania i armatury wodnej do OSP Myślenice – Górne Przedmieście, natomiast OSP Myślenice – Dolne Przedmieście otrzymało 4,5 tys. zł na dofinansowanie zakupu dwóch zestawów odzieży ochronnej. Jak już wcześniej informowaliśmy w kwocie 7,5 tys. zł dofinansowano zakup czterech aparatów powietrznych dla OSP Myślenice – Śródmieście, którego przedstawiciele podpisali umowę z burmistrzem Jarosławem Szlachetką przy okazji odbioru promesy z WFOŚiGW w Krakowie na dofinansowanie zakupu wozu ratowniczo-gaśniczego.

Foto: archiwum UMiG Myślenice

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.