Gmina Myślenice zawiesza czesne w żłobkach i przedszkolach

Informacja prasowa UMiG Myślenice
W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka zdecydował o zawieszeniu opłat za czesne i wyżywienie w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz żłobku samorządowym.
– W trosce o domowy budżet rodziców zdecydowaliśmy, że nie będziemy pobierać opłat za czesne oraz wyżywienie dzieci w przedszkolach i żłobku przez czas trwania pandemii koronawirusa, która spowodowała zamknięcie placówek oświatowych. Ta decyzja dotyczy publicznych placówek samorządowych, niemniej jednak zwróciłem się z prośbą do wszystkich dyrektorów przedszkoli prywatnych na terenie naszej gminy, aby w tym trudnym czasie również podjęli decyzję o zmianach w wysokości opłat, czy też ich czasowym ograniczeniu w związku z sytuacją, która zmusiła naszych przedszkolaków do pozostania w swoich domach i konieczności zapewnienia opieki przez rodziców – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.
Zgodnie z decyzją burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli i żłobka samorządowego placówki w Gminie Myślenice nie będą pobierać opłaty określonej w § 2 Uchwały Nr 462/L/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przyszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.