sobota, 20 lipcaMyślenicki Miesięcznik Powiatowy
Shadow

Gmina pracuje nad strategią

Informacja prasowa UMiG Myślenice

W Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu odbyła się konferencja zorganizowana przez myślenicki magistrat na zasadzie dwóch paneli dyskusyjnych o opracowaniu Zróżnicowanego Panelu Mobilności Miejskiej (SUMP), a także opracowania nowej Strategii rozwoju Gminy Myślenice na lata 2022-2032.

W panelach dyskusyjnych uczestniczyli eksperci, przedstawiciele Rządu, a także władz samorządowych mających doświadczenie w opracowaniu wspomnianych dokumentów. Zaproszeni do udziału byli ponadto przedstawiciele samorządów z całego Powiatu Myślenickiego, Sejmiku Województwa Małopolskiego, a także osoby zaangażowane we współpracę przy przygotowaniu SUMP oraz Strategii Rozwoju Gminy Myślenice. Konferencja była transmitowana na żywo, a jej zapis wciąż można obejrzeć w sieci.

– Konferencja to wydarzenie inaugurujące rozpoczęcie prac nad dwoma niezwykle ważnymi dla wskazania kierunków rozwoju Gminy Myślenice dokumentami strategicznymi: Planem Zrównoważonej Mobilności oraz Strategią Rozwoju Gminy. W zeszłym roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zasadach kształtowania polityki rozwoju, która na nowo określiła system prowadzenia polityki rozwoju w Polsce. Po wielu latach dość swobodnego kształtowania dokumentów strategicznych, ustalono ramy w jakich opracowywana ma być Strategia Rozwoju Gminy, wykonano również pierwszy ważny krok w kierunku integracji planowania społeczno-gospodarczego z planowaniem przestrzennym poprzez wprowadzenie do tego dokumentu obowiązku opracowania modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej. Zobligowano również samorządy do monitorowania efektów zaplanowanych działań. Przy okazji podjęcia prac nad tymi dokumentami, ważne jest przypomnienie dlaczego tak ważne jest ich opracowanie i jakie znaczenie będą miały kierunki w nich wskazane dla mieszkańców – mówił burmistrz Jarosław Szlachetka rozpoczynając konferencję w MOKiS.

Sustainable Urban Mobility Plan, czyli nowe podejście do zarządzania mobilnością w obszarach funkcjonalnych

Pierwszym panelem dyskusyjnym moderowanym przez dr Janusza Jeżaka z Instytutu Ekonomiki Przestrzeni było przybliżenie znaczenia oraz możliwości jakie daje Sustainable Urban Mobility Plan, czyli nowe podejście do zarządzania mobilnością w obszarach funkcjonalnych. Zaproszonymi do dyskusji prelegentami byli Krzysztof Rodziewicz – dyrektor Departamentu Analiz Transportowych i Programowania Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Adrian Mazur – dyrektor Departamentu Strategii Transportu z Ministerstwa Infrastruktury, dr Michał Wolański – Prezes Zarządu Wolański Sp. z o.o. oraz Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

Przedmiotem dyskusji było przybliżenie znaczenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, a także konieczność współpracy przy opracowaniu takiego planu dla obszaru Gminy Myślenice. Rozmowę rozpoczęła wideokonferencja z przedstawicielem Ministerstwa Infrastruktury Adrianem Mazurem, który podkreślił znaczenie opracowania planów zrównoważonej mobilności, a jak w dalszej części zaznaczał zastępca burmistrza Miasta i Gminy Skawina Tomasz OżógMamy swoje doświadczenia w opracowaniu SUMP-a i najważniejsza dla odpowiedniego przygotowania dokumentów oraz realizacji swoich planów jest współpraca. Współpraca z sąsiadami, czyli innymi samorządami, a także Starostwem Powiatowym, Województwem Małopolskim, panem Wojewodą oraz Rządem, czy Policją. Nie można dopuścić do sytuacji, by na granicy danej gminy kończyła się droga, czy ścieżka rowerowa. Współpraca może pozwolić na przygotowanie planu zrównoważonej mobilności dla całego obszaru tak, by jak najwięcej mogli skorzystać z niej mieszkańcy całego regionu.

Gmina Myślenice do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej nawiązała współpracę z spółką Wolański.

– Jestem pod ogromnym wrażeniem podejścia Gminy Myślenice do opracowania planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Już pierwsze spotkanie z burmistrzem Jarosławem Szlachetką, a także zespołem powstałym w magistracie do współpracy przy tym dokumencie został dobrze przemyślany. SUMP jest przede wszystkim po to by nasze miasta piękniały, Polska przez ostatnie lata rozwijała się bardzo dynamicznie i to od nas zależy, czy stworzymy miasta, w których będzie pięknie i będziemy mogli być z nich dumni. Widzę, że Gmina Myślenice chce nie tylko wypełnić swój obowiązek, ale pracuje nad Strategią i SUMP-em tak, aby zrobić coś fajnego i dobrego dla mieszkańców. To jak się przemieszczamy ma duży wpływ na jakość naszego życia, jakość naszych podróży. Chcemy często coraz więcej parków, a parkingu najchętniej byśmy gdzieś schowali. Chcemy wysokiej jakości transportu publicznego i rozwoju wielu innych czynników dotyczących naszego przemieszczania się, dlatego SUMP będzie planem, który to wszystko uporządkuje – mówił dr Michał Wolański, prezes Zarządu Wolański sp. z o.o.

Strategia Rozwoju Gminy, jako instrument wspierający zintegrowane planowanie w jednostkach samorządu terytorialnego

W drugiej części konferencji w moderowanej rozmowie z dr Januszem Jeżakiem uczestniczyli burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobaka, wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich dr hab. inż. arch. Maciej Borsa, a także gospodarze burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka.

– Paca nad Strategią, którą rozpoczynamy ma być wspólnym wysiłkiem samorządu, mieszkańców, przedstawicieli ważnych lokalnych organizacji, moderowany i wspierany przez ekspertów. Partycypacyjny model opracowania dokumentów strategicznych to nie moda, a gwarancja by zaproponowane rozwiązania wynikały z potrzeb i oczekiwań mieszkańców, by mogli oni poczuć się częścią wspólnoty, mieć poczucie wpływu na otaczającą ich rzeczywistość. To również gwarancja, że Strategia rozwoju nie będzie zapisem ogólnych stwierdzeń, a zbiorem konkretnych pomysłów na rozwój gminy dostosowanym do jej możliwości i potrzeb.Takie podejście to również pełna transparentność podejmowanych działań, gwarancja uwzględnienia interesów wspólnoty, a nie partykularnych interesów jednostek – wyjaśniał Jarosław Szlachetka, mając na uwadze podejście myślenickiego magistratu do opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy Myślenice.

Gmina Myślenice dostarczyła do mieszkańców ankiety w wersji papierowej, a także umożliwiła jej wypełnienie w formie elektronicznej, a jej celem jest opracowanie diagnozy obszaru gminy i pozycję wyjściową przygotowania nowej Strategii Rozwoju Gminy Myślenice. Udział mieszkańców w opracowaniu dokumentów nie zakończy się na ankiecie, bowiem zaplanowane są konsultacje społeczne z udziałem przedstawicieli mieszkańców, organizacji pozarządowych, czy przedsiębiorców z różnych branż.

– Mieszkańcy mają rozeznanie w sprawie oczekiwań od swojego samorządu. Obecne czasy są dosyć dynamiczne, żyjemy w czasach niepewności, a najlepiej udowodniła nam to pandemiakoronawirusa. Nie minął rok, a wciąż nie wiemy co nas czeka w najbliższym czasie. W pracy nad strategią mieszkańcy powinni określać co się powinno zrobić, a rolą ekspertów będzie określenie jak to zrobić poprzez dobranie średnicy rur, przekroju ulic, czy środków transportu. To oni mają wiedzę i doświadczenie w realizacji takich projektów, niemniej jednak to mieszkańcy wiedzą mniej więcej czego by chcieli i jaka ma być dla nich ta gmina. Warto jednak zauważyć, że to się dynamicznie zmienia. Strategia i dyskusja na jej temat pozwala zrozumieć oraz wypracować wspólne zdanie. Każdy mieszkaniec może mieć jakiś pomysł, ale poprzez udział w publicznej dyskusji jego zdanie może się zmienić i dostosować do ogółu. Najlepiej pokazuje to przykład podany przez burmistrza Jarosława Szlachetkę, że przed laty budowa hali widowiskowo-sportowej w Myślenicach była spełnieniem oczekiwań okolicznych miejscowości, a dziś każda z nich chce mieć obiekt sportowy w rejonie swojego sołectwa. Samorządowcy i politycy muszą być czujni na to, czego oczekują mieszkańcy. Eksperci nie muszą tego wiedzieć i niekoniecznie dobrze doradzą. Rozmowa i udział mieszkańców jest więc bardzo ważny, a w rozwiniętej gminie potrzeby mieszkańców nie są tak oczywiste i do opracowaniu strategii konieczny jest dialog, by wsłuchać się w ich pomysły i oczekiwania – tłumaczył dr hab. inż. arch. Maciej Borsa, wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich

Dwugodzinna dyskusja przedstawia wizję ekspertów oraz doświadczenie samorządowców w opracowaniu dokumentów strategicznych takich jak Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej oraz Strategia Rozwoju Gminy. Do ich przygotowania wymagany jest czynny udział mieszkańców oraz publiczna dyskusja.

– Budowa Strategii Rozwoju, czy stworzenie Zintegrowanego Planu Transportowego to spore wyzwanie organizacyjne dla gmin, szczególnie tych średnich i mniejszych. Spotkaliśmy się między innymi po to, żeby porozmawiać dlaczego warto to robić, dlaczego rząd, samorząd województwa przykładają taką wagę do opracowania tych dokumentów.Mam nadzieję, że tematy poruszone i omawiane podczas debaty będą stanowiły inspirację dla uczestników spotkania, a oglądającym nas mieszkańcom pozwolą lepiej zrozumieć cel ich opracowania. Liczę również, że efektem spotkania będzie rozwinięcie współpracy przy realizacji Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej– podsumował burmistrz Myślenic, Jarosław Szlachetka.

foto: archiwum UMiG Myślenice

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.