poniedziałek, 22 kwietniaMyślenicki Miesięcznik Powiatowy
Shadow

Gminny konkurs szopek w SOK

Sułkowicki Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w GMINNYM KONKURSIE SZOPEK, GWIAZD BETLEJEMSKICH, STROIKÓW ORAZ KARTEK ŚWIĄTECZNYCH 2020 r.
W konkursie będą oceniane tylko prace z terenu Gminy Sułkowice
REGULAMIN :
W celu podtrzymania tradycji Świąt Bożego Narodzenia – wykonywania szopek i odwiedzania domów przez kolędników, Sułkowicki Ośrodek Kultury organizuje coroczny Konkurs Szopek, Gwiazd Betlejemskich, Stroików oraz Kartek Świątecznych.
1. KRYTERIA OCEN
1a/. Szopki oceniane są w 3 kategoriach: mała, średnia i duża, a w ocenie uwzględnia się:
• nawiązanie do tradycji szopy, stajni betlejemskiej
• wprowadzenie figur, oświetlenia
• zastosowane materiały
• staranność i pracochłonność wykonania i ogólne wrażenia estetyczne
1b/.Stroiki, gwiazdy betlejemskie oraz kartki świąteczne wykonywane są techniką dowolną, a w ocenie uwzględnia się:
• pomysłowość, staranność, własnoręczne wykonanie
• zachowanie tradycji, nawiązanie do idei Świąt Bożego Narodzenia
• ogólne wrażenie
Ponadto kartki świąteczne będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
1) Przedszkole, 2) Szkoła Podstawowa kl. I-III, 3) Szkoła Podstawowa kl. IV-VIII, 4) Szkoły ponadpodstawowe i dorośli. 5) inne
2. TERMIN i MIEJSCE
Podpisane prace należy dostarczyć do Sułkowickiego Ośrodka Kultury – ul. 1 Maja 70, do 08.01.2021 r. w godzinach otwarcia.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 18.01.2021 r. na stronie www.sok.sulkowice.pl. Wręczenie nagród odbędzie się 25.01.2021 r.
3. INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Prace powinny być oznaczone mocno przytwierdzoną „metryczką”, zawierającą: imię i nazwisko uczestnika/ów, klasę /wiek uczestnika/ów/, nazwę instytucji (nazwa szkoły, przedszkola itp.), miejscowość oraz telefon kontaktowy.
Po zakończeniu konkursu ostateczny termin odbioru prac ustala się do
31 stycznia 2021 r.
Prace należy odbierać w godzinach pracy ośrodka tj. od 9:00-21:00.
Nie odebrane prace stają się własnością Sułkowickiego Ośrodka Kultury.
Nagrody funduje Sułkowicki Ośrodek Kultury. W przypadku prac zbiorowych Jury przyznaje jedną nagrodę.
Nieodebrane nagrody stają się własnością Sułkowickiego Ośrodka Kultury.
Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, w celach związanych z realizacją niniejszego zgłoszenia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), wyrażeniem zgody na publiczne, nieodpłatne fotografowanie i filmowanie oraz późniejsze publikowanie materiałów, zdjęć uczestnika i prac zgłoszonych do konkursu, na stronach internetowych oraz w mediach w celach informacyjnych i reklamowych Sułkowickiego Ośrodka Kultury dotyczących działalności statutowej SOK zgodnie z art. 81. ust.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.