GOKiS w Pcimiu zaprasza na turniej szachowy

Przeczytało: 52

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu jest organizatorem XIII Gminnego Turnieju Szachowego, który odbędzie się 25 lutego br. o godzinie 10 w sali bankietowej OSP Pcim. Zawody skierowane są pod adresem najmłodszych szachistów – uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Pcim oraz do przedszkolaków. Szachiści rozgrywać będą partie systemem szwajcarskim. Zgłoszenia do turnieju można składać osobiście w biurze zawodów (GOKiS Pcim) lub telefonicznie pod numerem 12/2748039. Wpisowe do turnieju wynosi 15 zł od jednego uczestnika. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony www.kliszczacy.pl Turniej rozgrywany będzie pod honorowym patronatem wójta gminy Pcim Piotra Hajduka.