II LO w myślenickim „Tytusie” najlepsze w Małopolsce

W Polsce jest już prawie 300 szkół średnich, które szlifują zaangażowanie społeczne oraz wspierają rozwój kompetencji proinnowacyjnych uczniów. 19 z nich jest z województwa małopolskiego. Najlepsze w naszym regionie okazało się II Liceum Ogólnokształcące Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach, które uplasowało się na 11. miejscu.

Znane są już wyniki tegorocznego Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii, jedynego, który zamiast wyników matur, analizuje aktywność społeczną i przedsiębiorcze podejście uczniów. Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii, której celem jest, aby każdy młody człowiek w Polsce mógł zrealizować własną akcję społeczną. Uczniowie działając dla innych, zdobywają kompetencje potrzebne w pracy i prawdziwym życiu takie jak np. umiejętność współpracy, zarządzanie swoim czasem i budżetem, rozwiązywanie problemów, empatia czy wrażliwość społeczna. – Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii wyznacza nowe standardy edukacyjne, ponieważ lista laureatów to szkoły, które można nazwać najbardziej innowacyjnymi w Polsce. W tym roku w Rankingu znalazło się ich niemal 300.

Gala finałowa Rankingu odbyła się 2 czerwca o godz. 19. W odpowiedzi na sytuację epidemiczną, przyjęła nową formę – wydarzenia online. Po raz pierwszy w 6-letniej historii Rankingu sklasyfikowano aż 289 szkół ponadpodstawowych z całej Polski, w których zrealizowany został przynajmniej jeden projekt społeczny. To prawie dwukrotnie więcej niż w ubiegłorocznym wydaniu Rankingu. Podczas Gali zaprezentowano 20 najwyżej sklasyfikowanych szkół. – Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii prezentuje szkoły, które robią rzeczy ponadobowiązkowe, bacznie obserwują dokąd zmierza świat i właśnie w tym kierunku podążają ze swoimi uczniami.

Z ankiety przeprowadzonej przez organizatora olimpiady wynika, że trzech na czterech nauczycieli, a także i uczniów, wzmocniło swoje wzajemne relacje. – Realizacja projektów w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii to dla nauczyciela konieczność uczenia się i zdobywania nowych umiejętności, aby móc skutecznie wspierać uczniów, którzy przestają być dla nauczyciela numerem w dzienniku. Uczeń i nauczyciel stają się partnerami w dążeniu do wyznaczanego celu. Musimy współdziałać na zasadzie zaufania i partnerstwa, bez ocen czy dydaktyzmu, i rozwiązywać zadania w oparciu o dialog – tłumaczy Krzysztof Heród, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości w II LO w Myślenicach.

Dwukrotny wzrost liczby szkół, które znalazły się w tegorocznym Rankingu, nie jest dziełem przypadku. W zeszłym roku Zwolnieni z Teorii zaprosili ponad 300 nauczycieli z całej Polski, by razem z nimi wprowadzali projekty społeczne do swoich szkół. Dzięki temu korzysta na tym nie tylko polska młodzież, ale także sami nauczyciele, jak również szkoły, które stają się placówkami coraz bardziej proinnowacyjnymi i atrakcyjnymi dla uczniów.