czwartek, 18 lipcaMyślenicki Miesięcznik Powiatowy
Shadow

Jakie są diety myślenickich radnych

Funkcja radnego Rady Miejskiej Myślenic, to funkcja wiążąca się z zaszczytem. Ale nie tylko. Także z … wypłacanymi radnym dietami.

Diety radnych różnią się od siebie. W zależności od pełnionych w komisjach Rady funkcji. Nie wszyscy wiedzą ile zarabiają radni, zatem, tym którzy wiedzy nie posiadają podajemy obowiązujące aktualnie stawki diet (kwoty netto) prosząc o ich porównanie: Jan Podmokły (przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach, KWW Macieja Ostrowskiego) – 1987,27 zł, Grażyna Ambroży (wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Myślenicach, KWW „Bez układów”) – 1490,45 zł, Eleonora Lejda Kuklewicz (wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Myślenicach, KWW Macieja Ostrowskiego) – 1490,45 zł, Czesław Bisztyga (KWW Macieja Ostrowskiego, zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, przewodniczący Komisji Rewizyjnej) – 1490,45 zł, Józef Błachut (KWW Macieja Ostrowskiego, zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej) – 1192,36 zł, Jerzy Cachel (KWW Macieja Ostrowskiego, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów)) – 1490,45 zł, Halina Dyląg (PiS) – 993,63 zł, Mirosław Fita (PiS) – 993,63 zł, Andrzej Grzybek (PiS) – 993,63 zł, Małgorzata Jaśkowiec (PiS) – 993,63 zł, Izabela Kutrzeba (KWW Macieja Ostrowskiego, zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów) – 1192,36 zł, Wojciech Malinowski (KWW „Bez układów”, przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa), 1490,45 zł, Piotr Motyka (PiS) – 993.63 zł, Kamil Ostrowski (KWW Macieja Ostrowskiego, zastępca przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji) – 1192,36 zł, Bogusław Podmokły (KWW Macieja Ostrowskiego, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu) – 1490,45 zł, Wojciech Gablankowski (PiS) – 993,36 zł, Bogusław Stankiewicz (PiS) – 993,36 zł, Wacław Szczotkowski (PiS) – 993,36 zł, Stanisław Topa (PiS) – 993,36 zł, Czesław Wierzba (PiS) – 993,36 zł, Tomasz Wójtowicz (KWW Macieja Ostrowskiego, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji) – 1490,45 zł.

Na zdjęciu: Jan Podmokły, przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach – dieta – 1987,27 zł.

Foto: Maciej Hołuj

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.