Karolina Szlachetka najlepszą komendantką Chorągwi Krakowskiej ZHP

Przeczytało: 162

Tytuł Najlepszego Instruktora ZHP Chorągwi Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 2022 r. w kategorii „Komendant Hufca” otrzymała Komendantka Hufca ZHP Myślenice – druhna podharcmistrzyni Karolina Szlachetka – – jest to nagroda im. hm. Stanisława Spólnika

Druhna Karolina Szlachetka jest zuchmistrzynią – szefuje referatowi zuchowemu oraz w wyniku ostatnich wyborów władz chorągwi weszła w skład komendy chorągwi – – – w 2022 r. szefowała inauguracji roku harcerskiego naszej Chorągwi w Myślenicach pod hasłem „Nie ma lipy”

zuchy harcerki harcerze instruktorki instruktorzy Hufca ZHO Myślenice im. Stefana Mirowskiego cieszą się z uznania wyróżniającej się służby Druhny Komendantki

CZUWAJ !

harcmistrz Jerzy Fedirko

przewodniczący Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Myślenice im. Stefana Mirowskiego

foto: archiwum