kobiety Myślenic – wczoraj i dziś

Przeczytało: 212

myślenickie Muzeum Niepodległości przygotowało i zaprosiło na wystawę „Myśleniczanki. Matki i córki niepodległości” – – wernisaż obejmował wykład dyrektora muzeum – Łukasza Malinowskiego – o roli kobiet w międzywojniu – w naszym regionie – ze szczególnym uwzględnieniem okresu lat dwudziestych – – – wykład został skonfrontowany z wystawą fotografii – projektem przygotowanym i zrealizowanym przez Grażynę Gubałę – fotografii ponad czterdziestu przedstawicielek różnych zawodów – różnych stanów – różnego wieku – – –

portrety myśleniczanek – – czarno-białe sprzed stu lat zostały skontrapunktowane kolorowymi fotografiami współczesnych kobiet – – – projekt ten Grażyna Gubała realizowała przez rok – – to wystawa kobiecych portretów – Myśleniczanek wczoraj i dzisiaj

na niezwykle długim wernisażu portretowane zostały powitane białymi i czerwonymi goździkami – – w podziękowaniu kończącym wstępną część wernisażu podarowano każdej współcześnie portretowanej płytkę CD z fotografiami z sesji oraz album Muzeum Niepodległości – – – wernisaż zakończył występ akordeonisty Dawida Balinki

wystawę kuratorował Łukasz Malinowski – – na podkreślenie zasługuje świetne opracowanie merytoryczne – praca Justyny Łętochy i Agnieszki Turskiej – – – fotografie zrealizowała Grażyna Gubała – prezeska Myślenickiej Grupy fotograficznej mgFoto

Jurek Fedirko

foto: archiwum