Kolejne dotacje na wymianę pieców

Przeczytało: 382

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Myślenice na wymianę starych pieców na nowe proekologiczne wykorzystujące paliwo gazowe, spalające biomasę lub pompę ciepła.

O tym, kto otrzyma dotację zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Termin składania wniosków: 20 kwietnia (środa) w godz. 8.00 – 17.00, 21 kwietnia (czwartek) w godz. 8.00 – 15.00, 22 kwietnia (piątek) w godz. 8.00 – 14.00 i 25 kwietnia (poniedziałek) w godz. 8.00 – 17.00. Wnioski składać można w siedzibie Urządu Miasta i Gminy Myślenice, pokój nr 2, ul. Rynek 8/9 – wejście od strony Rynku, Wnioski będą przyjmowane tylko w formie papierowej.

Na dotację mogą liczyć mieszkańcy gminy Myślenice, właściciele budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, lokali/mieszkań w blokach ogrzewanych źródłem na paliwo stałe (węgiel, ekogroszek, drewno). Wysokość dotacji wyniesie do 80% kosztów kwalifikowanych, określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, jednak nie więcej niż: 6 000 zł brutto – nowe ekologiczne źródło ciepła, 8 000 zł brutto – nowe ekologiczne źródło ciepła i instalacja C.O. i C.W.U dotyczy budynków, które nie posiadają instalacji centralnego ogrzewania Inwestycja (czytaj zamiana pieca) musi nastąpić nie później niż do dnia 30.11.2022 r. Dla inwestycji wykonanych przed dniem podpisania z Gminą umowy dotacja nie może zostać udzielona.

Właściciele budynków jednorodzinnych, którzy spełniają warunki programu „Czyste Powietrze” mogą wnioskować do obydwóch programów, łącząc wartość dofinansowań. Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 100%. Mogą również skorzystać z termomodernizacyjnej ulgi podatkowej, na kwotę inwestycji nieobjętą dofinansowaniem.

Regulamin oraz wniosek wraz z załącznikami znajdują się do pobrania na stronie UMiG Myślenice – www.myslenice.pl oraz w wersji papierowej w UMiG w Myślenicach. Wnioski umieszczone w skrzynce podawczej (urnie) znajdującej się przed urzędem nie będą rozpatrywane. Wnioski nie będą przyjmowane przed i po wyznaczonym terminie naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 639 23 27 lub 12 639 23 38

Informację o nowym rozdaniu dotacji zaprezentował przed budynkiem UMiG Myślenice podczas specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej burmistrz Jarosław Szlachetka oraz naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Anna Kordas (na zdjęciu)

foto: Maciej Hołuj