Kolejne kilometry kanalizacji powstaną w gminie Dobczyce

Informacja prasowa UGiM Dobczyce

Reprezentowana przez zastępcę burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Edytę Podmokły gmina Dobczyce, podpisała umowę z Konsorcjum Firm Hydroterm Sp. z o.o. (lider)i Inwestycje Liniowe INVEST-LINE Sp. z o.o. (partner),reprezentowanym przez prezesa zarządu Hydroterm Grzegorza Jarmułę oraz prezesa zarządu Invest-Line Krzysztofa Sędłaka, na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niezdów, Skrzynka i Dobczyce”. W podpisaniu umowy, które miało miejsce 8 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce uczestniczyli: kierownik referatu inwestycji Konrad Skiba, radny Paweł Nowak oraz sołtys Niezdowa Anna Szymska i sołtys Skrzynki Kazimierz Irzyk.

Jest to kolejna ważna inwestycja z zakresu gospodarki wodno-ściekowej realizowana przez Gminę Dobczyce. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niezdów, Skrzynka oraz Dobczyce na ul. Skrzyneckiej i ul Widokowej, umożliwi podłączenie ok. 127 budynków do miejskiej sieci kanalizacyjnej i odprowadzenie ścieków na oczyszczalnię ścieków w Dobczycach.

Jak mówi wiceburmistrz Edyta Podmokły jest to istotne zadanie z zakresu poprawy infrastruktury komunalnej na terenie gminy, które niesie ze sobą wiele korzyści dla mieszkańców i środowiska naturalnego. – Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Dobczyce stała się jednym z priorytetowych zadań gminy. Niedawno podpisaliśmy umowę z wykonawcą na rozbudowę kanalizacji w Kornatcew przysiółku Zalas oraz budowę i przebudowę wodociągu w Sierakowie. Realizacje tych inwestycji pozwolą na znaczną poprawę standardu życia mieszkańców tych miejscowości – mówi zastępczyni burmistrza.

Realizacja zadania ureguluje gospodarkę ściekową na obszarze inwestycji i zapewni oczyszczenie ścieków do poziomu wymaganego przepisami prawa. Realizacja znacząco wpłynie na poprawę komfortu mieszkańców oraz jakości środowiska. Do sieci kanalizacji miejskiej podłączone zostaną budynki dotychczas wyposażone w zbiorniki na nieczystości płynne. Inwestycja zapobiegnie ewentualnym zanieczyszczeniom gleb i wód gruntowych spowodowanym nieszczelnością tych zbiorników. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w tych miejscowościach umożliwi także w przyszłości dalszą rozbudowę systemu kanalizacji w Skrzynce oraz podłączenie kolejnych miejscowości tj. Stadnik i Kędzierzynki.

Koszt inwestycji wyniesie 6 244 710,21 zł. Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na podstawie złożonego przez Gminę wniosku w ramach Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno–ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych  w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych w ubiegłym roku Gminie Dobczyce przyznana została pożyczka w wysokości 6 618 850,00, która zostanie częściowo umorzona po osiągnięciu określonego efektu rzeczowego. Ostateczna wartość udzielonej pożyczki zostanie  określona w stosownej umowie uwzględniającej wartość podpisanej umowy z Wykonawca robót o której podpisaniu będziemy informować na późniejszym etapie.

Planowane zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec 2022 r.

Foto: archiwum UGiM Dobczyce