Kolejne środki finansowe dla MOKiS

Przeczytało: 20

Informacja prasowa UMiG Myślenice

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu pozyskał dofinansowanie w wysokości 234 tysiące złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na kolejne prace modernizacyjne w podziemiach budynku. Pozyskane środki pozwolą na dokończenie prac remontowych rozpoczętych w 2017 roku, co zapewni zwiększenie możliwości rozwoju kultury na terenie Miasta i Gminy Myślenice.

– Cieszę się, że wniosek, który przygotowałem zyskał aprobatę i otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Łącznie od 2016 roku udało nam się pozyskać dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu zewnętrzne środki finansowe na łączną kwotę około 715 tys. zł. Z tego miejsca serdecznie dziękuję za zrozumienie potrzeb lokalnej kultury, zaangażowanie i wsparcie w projekty infrastrukturalne ze strony burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki. Te środki pozwolą nam na realizację trzeciego etapu modernizacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu, czyli przebudowę piwnic budynku, zakup urządzeń budowlanych umożliwiających użytkowanie nowych przestrzeni, pokryją roboty budowlane, a także zakup wyposażenia oraz przebudowę wejścia do Galerii Sztuki Współczesnej. Ten etap zakończy prowadzone od 2017 roku prace adaptacyjne piwnic, które zwiększają atrakcyjność oferty instytucji i jej potencjał edukacyjno – animacyjny – mówi Piotr Szewczyk, dyrektor Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu wnioskował do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie modernizacji budynku, która pozwoli na zapewnienie optymalnych warunków działalności samorządowej jednostki kultury w zakresie edukacji kulturowej i animacji kultury. Zaplanowany zakres zmian wynika z analizy potrzeb w zakresie infrastruktury i wyposażenia instytucji. Analiza ta jest wynikiem prowadzonego w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne, badania otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Dzięki podjętej analizie powstała ramowa strategia rozwoju Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w zakresie modernizacji infrastruktury kultury i usług społecznych. Wpisuje się ona w podjęte w 2017 roku przez Piotra Szewczyka działania w ramach trzyletniego programu współfinansowanego przez MKiDN, programu inwestycyjnego Gminy Myślenice oraz zapisów diagnozy lokalnych zasobów kulturotwórczych. Wsparte przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadanie jest komplementarne w stosunku do poprzednich działań inwestycyjnych i zakłada zmianę funkcji piwnic MOKiS z przeznaczeniem na pracownie edukacyjne, animacyjne i twórcze. W sumie po zakończeniu trzeciego etapu prac do dyspozycji zostaną oddane dwie niezależne części. Efektem działań uwzględniających proponowane zadnie będzie wprowadzenie wysokich standardów działalności realizowanej przez MOKiS, stworzenie warunków dla uczestnictwa w kulturze różnych grup społecznych oraz zwiększenie roli MOKiS w przestrzeni publicznej województwa małopolskiego.