Kolejne środki na remont budynku MOKiS

Nieprzerwanie od trzech lat Miasto i Gmina wspiera kolejne modernizacje MOKiS. Przygotowywane będzie odwodnienie budynku, tym bardziej, że miejsce, w którym znajduje się ośrodek to starorzecze potoku tzw. „Kobylaka” i niejednokrotnie pracownicy musieli zmagać się z wodą pojawiającą się w dolnych pomieszczeniach magazynowych. Remont niewątpliwie pozwoli nie tylko pozbyć się tego problemu w przyszłości, ale otworzy nowe możliwości dla licznych zainteresowanych stowarzyszeń i działaczy, którzy nie posiadają jeszcze swoich siedzib lub chcą rozszerzyć możliwości swojego działania. Modernizacja pomieszczeń i zakup nowego sprzętu pozwoli rozwinąć skrzydła myślenickim pasjonatom kultury i sportu.

Niewątpliwie ośrodek przechodzi w nowy etap działania, gdyż podczas konferencji zorganizowanwj w budynku MOKiS wymienione zostały proponowane aranżacje i zakup sprzętu do poszczególnych pomieszczeń. Remont ma ruszyć najpóźniej do przyszłego tygodnia, a czas na realizację zadania kończy się wraz z bieżącym rokiem. Następnie podjęte zostaną prace w ramach odwodnienia i potencjalna modernizacja sali widowiskowo-kinowej z nowoczesnym wyposażeniem scenicznym. W dalszej części zmianom ulegnie przestrzeń administracyjna.

– Przy kolejnym wsparciu rządowym możemy adaptować nowe przestrzenie dla grup, które znajdą tutaj „swój kąt”. Powoli domykamy również etap modernizacji całego budynku domu kultury, który od 20 lat zmienił diametralnie swoje oblicze patrząc choćby na przestrzenie na najniższych poziomach budynku. Mam nadzieję, że wykonawca wykaże się dużą starannością, jak do tej pory zresztą i do końca roku uda nam się zakończyć ostatni etap prac oraz pozyskać kolejne wsparcie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, tak ażeby ośrodek był w pełni nowoczesny i przystosowany do obecnych wyzwań. Przede wszystkim chcemy, żeby spełniał oczekiwania mieszkańców i interesantów, którzy będą mogli szlifować tutaj swoje talenty w różnych dziedzinach kultury i sportu – powiedział burmistrz Jarosław Szlachetka

Łączna kwota to blisko 400 000 zł, z czego 140 000 zł pochodzi z Ministerstwa Kultury, a pozostała część to dofinansowanie Miasta i Gminy Myślenice.