czwartek, 18 lipcaMyślenicki Miesięcznik Powiatowy
Shadow

Konkurs poetycki w pcimskim GOKiS-ie

Po raz dwunasty odbędzie się Ogólnopolski Konkurs im. Elżbiety Guśpiel. Poniżej prezentujemy regulamin konkursu:
REGULAMIN XII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU IM. ELŻBIETY GUŚPIEL
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu. Partnerem przedsięwzięcia jest Myślenicka Grupa Poetycka „Tilia”. Patronaty medialne: Myślenice Itv, Sedno, Dziennik Polski.
CELE KONKURSU:
podniesienie roli i rangi twórczości poetyckiej w literaturze i życiu, odkrywanie nowych talentów, stwarzanie możliwości publicznych prezentacji tekstów; wyłonienie osób uzdolnionych poetycko; rozwijanie wrażliwości i uzdolnień literackich; upamiętnienie twórczości Elżbiety Guśpiel.
UCZESTNICY:
Konkurs dedykowany jest wszystkim miłośnikom poezji oraz autorom wierszy bez względu na wiek. Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach wiekowych: – dzieci i młodzież do 18 roku życia, – dorośli.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz zaprezentują swoje wiersze na wieczorku poetyckim „Jesień jak poezja”, który odbędzie się 06.11.2022 (niedziela) w GOKiS Pcim.
Nadesłane wiersze oceniać będzie profesjonalne jury w składzie: dr Eligiusz Dymowski – franciszkanin, wykładowca, poeta, krytyk literacki, Jadwiga Malina – poetka, redaktorka, animatorka kultury, wiceprezes Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Piotr Oprzędek – poeta.
Termin nadsyłania prac: 24.10.2022 (liczy się data stempla pocztowego)
O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Na adres organizatora należy przesłać dotąd nie publikowane trzy utwory w trzech egzemplarzach. Każdy utwór należy podpisać godłem, a obok godła wpisać kategorię wiekową. Tym samym godłem należy podpisać osobną mniejszą kopertę, w której musi znajdować się imię, nazwisko, wiek, (klasa, szkoła), telefon, adres, email, krótki życiorys autora.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podpisanie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych oraz o publikacji utworów poetyckich stanowiący załącznik nr.1
UWAGA! Wiersze należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu, 32-432 Pcim 563 z dopiskiem KONKURS POETYCKI IM. ELŻBIETY GUŚPIEL.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.