Miliony dla gmin i powiatu

Przeczytało: 364

Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych został rozstrzygnięty! W ramach tego naboru zostaną wykonane:

Gmina Myślenice otrzymała 19 000 000,00 zł

Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy.

Gmina Pcim

6 982 500,00 zł Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej i kanalizacji (etap1)

4 408 000,00 zł Modernizacja drogowego obiektu mostowego na rzece rabie wraz z przebudową dróg gminnych i budową oświetlenia.

Gmina Raciechowice otrzymała 9 975 000,00 zł

Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wodociągowej w Poznachowicach Górnych.

Gmina Lubień

5 986 000,00 zł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

3 985 000,00 zł Budowa i przebudowa modernizacja infrastruktury kulturalnej i edukacyjnej.

Gmina Sułkowice

7 600 000,00 zł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzywaczce (etap I).

3 240 367,39 zł Przebudowa i rozbudowa Zespołu placówek Oświatowych w Harbutowicach.

Gmina Siepraw otrzymała 10 070 000,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sieprawiu, Zakliczynie i Czechówce, w strefie ochronnej ujęć wody pitnej Zbiornika Dobczyckiego i rzeki Skawinki.

Gmina Wiśniowa otrzymała 8 075 000,00 zł

Budowa wraz z modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Wiśniowa.

Gmina Tokarnia

7 400,000,00 Budowa Gminnego Centrum Oświatowo-Kulturalnego w Tokarni

990 000,00 Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach Gminnych.

Gmina Dobczyce otrzymała 4 241 500,00 zł.

Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w raz z rozbudową sali gimnastycznej w Kornatce.

Powiat Myślenicki

890 000,00 Rozbudowa infrastruktury sportowej przy szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat

4 335 000,00 Rozbudowa i budowa budynku ZSO w Myślenicach

4 465 000,00 Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr K1625 w Tenczynie.