Motopompy dla jednostek OSP

Informacja prasowa UMiG Myślenice
Dnia 3 grudnia 2020 przedstawiciele OSP Myślenice Dolne Przedmieście, OSP Zawada oraz OSP Krzyszkowice podpisali umowy z burmistrzem Miasta i Gminy Myślenice Jarosławem Szlachetką, których przedmiotem było przekazanie do użytkowania zakupionych przez Gminę Myślenice 2 motopomp pożarniczych TOHATSU VE1500 oraz motopompy szlamowej HONDA WTX40 wraz z wyposażeniem dodatkowym. Łączna wartość zakupionego sprzętu wyniosła: 98.275,77 zł. Zakupu dokonano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 93.275,77 zł oraz Gminy Myślenice 5.000 zł.
Uroczyste podpisanie umów miało miejsce w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Myślenice Dolne Przedmieście.
Dziękuję Ministrowi Sprawiedliwości za wsparcie finansowe. Jestem przekonany, że zakupiony sprzęt będzie dobrze służył jednostkom OSP podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, mających na celu ratowanie zdrowia, życia, mienia i środowiska naturalnego – mówił burmistrz UMIG Jarosław Szlachetka.
Foto: archiwum UMiG Myślenice