Można składać projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego

Przeczytało: 152

Od 14 maja przez dwa tygodnie mieszkańcy Gminy Myślenice za pomocą elektronicznej platformy będą mogli złożyć projekty w Budżecie Obywatelskim 2022. Na zgłoszone pomysły zostanie przeznaczony ponad milion złotych z miejskiego budżetu.

Masz pomysł na inicjatywę, która spodoba się mieszkańcom Twojej miejscowości lub okręgu miejskiego? Chcesz, żeby udało się wreszcie rozwiązać jakiś problem społeczny? A może warto zorganizować cykl warsztatów, zajęcia sportowe czy jakieś ciekawe wydarzenie? Wymyśl zadanie i zgłoś je do czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślenice. Masz na to czas od 14 maja do 27 maja.

 – Budżet Obywatelski to najlepsze narzędzie dla mieszkańców, by mieć realny wpływ na inwestycje w swoim najbliższym otoczeniu. W tym roku znów zwiększyliśmy kwotę w przeliczeniu na każdego mieszkańca, która jednocześnie zwiększy możliwości inwestycyjne i pozwoli na realizację lepszych pomysłów mieszkańców. Wnioski można składać tylko elektronicznie na stronie internetowej www.bo.myslenice.pl, załączając listę z dwudziestoma podpisami mieszkańców Gminy Myślenice. Po zamknięciu zgłoszeń, urzędnicy sprawdzą każdy projekt pod względem formalnym i merytorycznym, a we wrześniu przeprowadzimy głosowanie. W Budżecie Obywatelskim można zgłosić zarówno projekt okręgowy lub sołecki w swoim miejscu zamieszkania, jak również ogólnomiejski, na który przeznaczone zostanie 200 tysięcy złotych – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Swój pomysł do Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Myślenice, który ukończył 16 lat. Zgłaszane zadania mogą mieć charakter małej inwestycji mieszczącej się w środkach finansowych przeznaczonych na daną miejscowość lub okręg, ale też mogą być to projekty o charakterze prospołecznym, prozdrowotnym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym czy ekologicznym. Mogą to być zarówno działania infrastrukturalne, czyli przewidujące wykonanie robót budowlanych. Projekty muszą obejmować działania zgodne z obowiązującym prawem oraz stanowić zadania własne gminy, możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Zlokalizowane muszą być na terenie, na którym miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. Muszą również spełniać również warunek ogólnodostępności, czyli być dostępne dla wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice. Szczegółowe wymagania dotyczące składanych projektów określa regulamin na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego.

Złożyłem projekt w systemie bo.myslenice.pl – i co dalej?

Listę poparcia oprócz elektronicznego skanu należy w oryginale dostarczyć na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach lub wysłać pocztą na adres UMiG, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice. Każde zadanie, które zostanie zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślenice, zostanie sprawdzone przez pracowników urzędu przez okres czerwca, lipca i sierpnia. Do 3 września Wydział Promocji Współpracy Sportu i Kultury ogłosi listę projektów dopuszczonych do głosowania, które będzie możliwe zarówno elektronicznie jak i na papierowych kartach do głosowania. Najlepsze projekty, wybrane przez mieszkańców w głosowaniu, będą realizowane przez Gminę Myślenice w 2022 roku.

Więcej szczegółów na stronie www.bo.myslenice.pl