Myśleniccy strażacy – ozdrowieńcy oddali osocze

Przeczytało: 146

informacja PSP Myślenice

W ramach „Ogólnopolskiego programu pobierania osocza od ozdrowieńców” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zwróciło się do osób, które przebyły Covid-19 o oddawanie osocza. Na ten apel odpowiedzieli strażacy Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach, którzy po przeprowadzeniu konsultacji, dokładnych badań i testów zostali zakwalifikowani do pobrania osocza. Funkcjonariusze dali przykład, że nie tylko potrafią ratować poszkodowanych podczas pożarów, wypadków ale również gdy zachodzi potrzeba w tym trudnym okresie epidemii są w stanie pomagać osobom chorym.

bryg. Roman Ajchler