czwartek, 20 czerwcaMyślenicki Miesięcznik Powiatowy
Shadow

Myślenicki LOK z dofinansowaniem

Iwona Gibas – członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wręczyła symboliczne gwarancje dofinansowania dla beneficjentów konkursów z dziedziny kultury i dziedzictwa narodowego dla Zarządu Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Myślenicach.

7 czerwca 2021 roku w skansenie w Dworze z Drogini w Muzeum – Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie zostały wręczone gwarancje z dziedziny kultury i dziedzictwa narodowego, o które starała się Organizacja Powiatowa LOK w Myślenicach, która już po raz drugi (pierwszy raz w 2020 roku) i zostanie przeznaczona na przeprowadzenie XV Powiatowych Zawodów Strzeleckich z okazji Odzyskania Niepodległości.

W wydarzeni wzięli udział radni województwa małopolskiego: Danuta Kawa i Rafał Stuglik.

– Konsekwentnie wspieramy realizację zadań, których celem jest wzbogacenie oferty kulturalnej Małopolski. Są to działania na rzecz m.in. edukacji kulturalnej i animacji kultury, wzmacniające i utrzymujące tożsamość lokalną, regionalną i narodową, czy też polegające na przygotowaniu wydarzeń artystycznych promujących kulturę Małopolski w kraju i na arenie międzynarodowej – mówiła Iwona Gibas – członek Zarządu Województwa Małopolskiego . Dla ciągłości opracowanych zadań Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wydały symboliczne czeki, które dotyczyły konkursów Mecenat Małopolski – I edycja, Mecenat Małopolski bis, Kapliczki Małopolski oraz Ochrona zabytków Małopolski.

Zarząd Powiatowy LOK w Myślenicach po raz drugi wystartował do konkursu pod nazwą: „Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2020 roku pn. „Mecenat Małopolski – I edycja, w obszarze działalności: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod nazwą zadania: „Upowszechnianie tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP”. Dla podkreślenia prestiżu zadania Organizacja Powiatowa wystąpiła do marszałka Województwa Małopolskiego – Witolda Kozłowskiego o patronat honorowy, uzyskując akceptację pana marszałka. Tak więc, XV Powiatowe Zawody Strzeleckie dla Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych z okazji Odzyskania Niepodległości wzbogacą się o jeszcze jednego patrona honorowego. Do grona patronów honorowych wspomnianych zawodów dołączyli: starosta powiatu myślenickiego – Józef Tomal, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – Jarosław Szlachetka, Komendant Powiatowy Policji w Myślenicach – inspektor Maciej Kubiak, prezes Zarządu Spółki Sportowej w Myślenicach – Michał Karol Funek. Zawody strzeleckie zostały objęte patronatem medialnym przez „Gazetę Myślenicką” oraz Myślenice ITV.

Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Myślenicach wraz z współorganizatorem zawodów – Towarzystwem Gimnastycznym „SOKÓŁ serdecznie dziękują wszystkim patronom honorowym i medialnym, za objęcie patronatu zawodów, i jednocześnie zaprasza wszystkich uczniów z terenu powiatu myślenickiego na zapowiadane zawody strzeleckie, które odbędą się 10 listopada 2021 roku od godziny 14:00 w myślenickiej strzelnicy na Zarabiu.

Tekst: Bogdan Pietrzyk

Fotografia: autor – Biuro Prasowe UMWM / JS

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.