Myślenicki Program Wymiany Pieców

Przeczytało: 131

W trosce o zdrowie mieszkańców Gminy Myślenice oraz jakość powietrza Rada Miejska w Myślenicach z inicjatywy burmistrza Jarosława Szlachetki przyjęła uchwałę mającą na celu zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery wprowadzając Myślenicki Program Wymiany Pieców. Na realizację projektu wymiany pieców u mieszkańców Gminy Myślenice przeznaczone zostanie 1 milion złotych z miejskiego budżetu!

Nabór wniosków odbędzie się w dniach 10 – 14 maja 2021 r. w budynku urzędu, wejście od strony Rynku – drzwi do dawnego Urzędu Stanu Cywilnego. Ilość budynków objętych dofinansowaniem jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń! Regulamin oraz wniosek wraz z załącznikami jest do pobrania na stronie internetowej www.myslenice.pl w zakładce „Dla mieszkańca – Myślenicki Program Wymiany Pieców” oraz w wersji papierowej w Urzędzie.

Mieszkańcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na wymianę starych nie ekologicznych kotłów, pieców kaflowych na ogrzewanie proekologiczne wykorzystujące paliwo gazowe, spalające biomasę (pelle, zgazowujące drewno) lub pompę ciepła.

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele domów jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych/lokali mieszkalnych (kamienice, bloki) umiejscowionych na terenie gminy Myślenice.

Wartość dofinansowania do 80% kosztów kwalifikowanych, określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, jednak nie więcej niż:

– 6 000 zł brutto – nowe ekologiczne źródło ciepła

– 8 000 brutto – nowe ekologiczne źródło ciepła i instalacja C.O. i C.W.U w przypadku budynków, które nie posiadają instalacji centralnego ogrzewania

Wnioskodawca zobowiązany jest rozliczyć się z inwestycji ma maksymalnie do 20 grudnia 2021 r. Dla inwestycji wykonanych przed dniem podpisania z gminą umowy dotacja nie może zostać udzielona.

Należy pamiętać, iż do końca 2022 roku konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. Natomiast do końca 2026 roku trzeba wymienić kotły, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne czyli posiadają klasę 3 lub 4.

Dodatkowe informacje można znaleźć śledząc na bieżąco stronę internetową www.myslenice.pl lub pod numerem telefonu 12 639 23 27 lub 12 639 23 38.