Nagrody samorządowe gminy Sułkowice przyznane

Każdego roku Rada Miejska w Sułkowicach, po wnikliwym zweryfikowaniu wszystkich dostarczonych do niej wniosków, przyznaje Nagrody Samorządowe. W tym roku wśród laureatów owej Nagrody znalazło się dwóch instruktorów Sułkowickiego Ośrodka Kultury, a mianowicie pani Ewa Garbień oraz pan Maciej Gawron.
Ewa Garbień – od 30 lat pracuje jako nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Sułkowicach (od 2004r jako nauczyciel dyplomowany). Swoją przygodę jako instruktor zajęć plastycznych w Sułkowickim Ośrodku Kultury rozpoczęła w roku 2000, gdzie do dziś prowadzi z dużym powodzeniem Koło Plastyczne. Umiejętność niezwykłego podejście do swoich podopiecznych i uczniów, ogromne zaangażowanie w organizację zajęć plastycznych podczas wielorakich imprez organizowanych przez Sułkowicki Ośrodek Kultury (jak np. coroczne warsztaty malowania na jedwabiu podczas ferii zimowych, wakacyjne malowanie obrazów, malowanie twarzy podczas Dnia Dziecka, warsztaty tworzenia tradycyjnych ozdób choinkowych, warsztaty filcowania dla dzieci i wielu, wielu innych), powodują, iż dzieci i młodzież niezwykle chętnie dążą do rozwijania swoich pasji artystycznych pod wnikliwym okiem p. Ewy. Najlepszym wyrazem sukcesów p. Ewy jako instruktora zajęć plastycznych są oczywiście niezwykle liczne nagrody i wyróżnienia zdobywane przez jej wychowanków w konkursach plastycznych (m. in. w roku 2020 – I miejsce oraz dwa wyróżnienia podczas XXVII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego pt. „Mieszkam w Beskidach” organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej k. Żywca, w kategorii: rysunek 7 – 9 lat; I miejsce w kategorii 5 – 6 latki, I miejsce w kategorii 7 – 9 latki oraz II miejsce w kategorii 10 – 12 latki w Małopolskim Konkursie Plastyczno – Literackim pt. „Najpiękniejsze polskie przysłowia”, organizowanym przez MDK „Dom Harcerza” w Krakowie; oraz trzy pierwsze miejsca w VII Powiatowym Konkursie Plastycznym pt. „Folklor w duszy gra”, organizowanym przez MGOKiS w Dobczycach). Tegoroczna Laureatka Nagrody Samorządowej może pochwalić się również tym, iż niejednokrotnie było jej dane współpracować i uczestniczyć w przygotowaniu wystawy prac swoich wychowanków, którzy przejąwszy od swojej nauczycielki zamiłowanie do sztuki, studiują bądź ukończyli już studia artystyczne.
Maciej Gawron – pracę w Sułkowicach rozpoczął w 2011 roku jako organista w parafii N.S.P.J. Natomiast od 2018 roku jest dyrygentem Chóru „Apassionata” działającego w Sułkowickim Ośrodku Kultury. Prowadząc pracę z chórem pielęgnuje dokonania poprzedników oraz nieustannie wzbogaca repertuar Chóru o nowe pieśni religijne i okolicznościowe. Czynny udział w warsztatach muzyki liturgicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej jest wyrazem dbałości pana Macieja nie tylko o swój własny rozwój, ale także o wszechstronny rozwój swoich podopiecznych. Pan Maciej wraz ze swoim Chórem niezwykle mocno angażuje się we wszystkie występy patriotyczne oraz religijne na terenie gminy jak i poza nią (oprawa mszy św. w Leżajsku, koncert ku czci św. Cecylii w Sułkowicach, koncert kolęd w karczmie w Krzywaczce, czy chociażby występy patriotyczne 3 maja i 11 listopada). Nasz Laureat współpracuje również z Orkiestrą Dętą Sułkowickiego Ośrodka Kultury.
Uroczyste wręczenie Nagród Samorządowych odbędzie się 11 listopada w Sułkowicach pod Pomnikiem Ofiar Pacyfikacji. Nagrody zostaną wręczone przez Burmistrza Gminy Sułkowice – pana Artura Grabczyka oraz przez Przewodniczącego Rady Miejskiej – pana Waldemara Wolskiego.
Laureatom tegorocznych Nagród serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym jak i prywatnym.

na zdjęciu: nagrodzeni oraz włodarze gminy Sułkowice

foto: archiwum gminne