Opracujmy Razem Strategię Gminy!

Przeczytało: 162

Trwają prace przygotowawcze do opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy Myślenice na lata 2022-2032. Obecnie prowadzona jest diagnoza obszaru Gminy, która ma stanowić podstawę do Strategii. Zarówno diagnoza jak i sama Strategia będzie realizowana, ze szczególnym uwzględnieniem partycypacji społecznej. Jest to założenie, w myśl którego do opracowania dokumentu Strategii angażowane jest szerokie grono interesariuszy, szczególnie mieszkańcy gminy.

W ramach diagnozy obszaru Gminy Myślenice, przygotowana została ankieta, której celem jest poznanie punktu widzenia mieszkańców na różne sprawy decydujące o jakości ich życia. Do końca lutego będzie ona dostarczona bezpośrednio do każdego gospodarstwa domowego. Badanie jest anonimowe, a jego wyniki posłużą do określenia planu działań rozwojowych dla gminy na kolejne 10 lat.

– Proszę wszystkich mieszkańców o zaangażowanie i udzielenie odpowiedzi na zawarte pytania oraz dostarczenie do urny w Urzędzie Miasta i Gminy lub w szkołach podstawowych na terenie całej gminy. Poprzez wypełnienie ankiety każdy z nas będzie miał realny wpływ na opracowanie nowej strategii naszego samorządu – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Dlaczego Wasze zdanie jest dla nas ważne? Strategia to plan, który ma przyczynić się do rozwoju gminy, zatem winien być przygotowany z udziałem mieszkańców.

Po odpowiedzi na pytania w ankiecie prosimy wrzuć ją do urny w najbliższej Szkole Podstawowej lub budynku UMiG Myślenice. Można również zeskanować wypełnioną ankietę i odesłać na adres mailowy urzędu: info@myslenice.pl

Instytut Ekonomiki Przestrzeni pomaga w opracowaniu Strategii

Gmina Myślenice jeszcze w grudniu podpisała umowę z Instytutem Ekonomiki Przestrzeni z Krakowa, które będzie wspierać samorząd w opracowaniu nowych dokumentów strategicznych na lata 2022-2032. Powstało już logo Strategii oraz dedykowana podstrona na www.myslenice.pl.

Logotyp #Myślenice2032 symbolicznie przedstawia kluczowe obszary działań dotyczących strategii. W centralnym miejscu znajduje się rodzina z małym dzieckiem symbolizująca koncentracje na mieszkańcach, jako kluczowym potencjale gminy. Po lewej stronie umieszczono rowerzystkę symbolizującą konieczność zmian w zakresie mobilności, zwiększenie roli innych – od samochodu – środków transportu oraz po prawej stronie drzewo symbol środowiska przyrodniczego, ważnego dla zdrowego trybu życia, możliwości rekreacji. Na skraju logotypu pojawiają się wieża kościoła jako symbol dziedzictwa materialnego i niematerialnego. Na przeciwległym końcu logotypu wieża widokowa i dom, wskazujące konieczność poszukiwania nowych kierunków rozwoju gospodarczego, np. turystyki oraz rozbudowę zasobu mieszkaniowego. Wszystkie elementy łączy wypełniona ludźmi, „żyjąca” przestrzeń publiczną, wspierająca budowanie więzi społecznych, aktywizująca do działania, zachęcająca do prowadzenia działalności gospodarczej

– Na tablicach ogłoszeń zawisły już plakaty, a niebawem do wszystkich gospodarstw domowych dotrą ankiety. We współpracy z naszym partnerem – Instytutem Ekonomiki Przestrzeni – opracowaliśmy szatę graficzną strategii z hasłem #Myślenice2032. Grafiki prezentują krętą drogę skierowaną w górę, a taką wspólnie przejdziemy przygotowując nowe dokumenty strategiczne. Pierwszym etapem jest opracowanie diagnozy sytuacji w gminie za pomocą wspomnianych już ankiet, natomiast wspólnie zebranie kluczowych celów i wyzwań samorządu i mieszkańców pozwoli na przygotowanie projektu strategii. Projekt będzie konsultowany z mieszkańcami oraz lokalnymi liderami społeczno-gospodarczymi, co zakończy opracowanie i uchwalenie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Myślenice na lata 2022-2032 – wyjaśnia Kinga Paciorek, koordynator opracowania strategii z Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UMiG Myślenice.

W prawym menu na stronie internetowej www.myslenice.pl znaleźć można zakładkę dotyczącą opracowania Strategii Rozwoju Gminy Myślenice, a na dedykowanej podstronie na bieżąco umieszczane będą aktualności dotyczące opracowania nowych dokumentów strategicznych.