niedziela, 16 czerwcaMyślenicki Miesięcznik Powiatowy
Shadow

Oświadczenie burmistrza Myślenic

Po wpłynięciu do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice wniosku o przekazanie danych ze spisu wyborców opatrzonego bezpiecznym podpisem kwalifikowanym wraz z dołączoną kopią rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku, z którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców zleciłem przygotowanie przez urzędników rejestru wyborców i niezwłocznie udostępnię go Poczcie Polskiej. Dane te są niezbędne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 roku. Niema problemów aby taki rejestr przygotować, a co ważniejsze nie widzę podstaw prawnych do tego aby tak jak inni samorządowcy utrudniać przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenckich. Nie będę przykładać się do dezintegracji i osłabienia Polski. Na podstawie art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-V-2 oraz decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. dotyczącą podjęcia przez Pocztę Polską czynności niezbędnych do przygotowania przeprowadzenia wyborów a także ustawy „Prawo pocztowe” które wskazuje Pocztę Polską jako „Operatora wyznaczonego” nie widzę podstaw aby kwestionować legalność takich działań. Jasne stanowisko w tej sprawie zajęła także Państwowa Komisja Wyborcza, która stwierdza, że należy udostępnić spisy wyborców Poczcie Polskiej. Pragnę także dodać, że gmina Myślenice na potrzeby przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej udostępni zarówno lokale wyborcze jak i urny Poczcie Polskiej a także udzieli wszelkiej pomocy w przeprowadzeniu wyborów.
Z poważaniem
Jarosław Szlachetka
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.